ana sayfa | iyte ana sayfa | fakülte ana sayfa |
 

 01. genel bilgi

           bölüm hakkında

           vizyon

 02. program

          Lisans | yüksek lisans

          doktora

 03. araştırma

           araştırma alanları    

           tez konuları

           araştırma projeleri

 04. kadro

           akademik kadro

           idari kadro

 05. aktiviteler

            güncel haberler

 

 06. portfolyo

           ödüller

     07. English

 

TAM ZAMANLI BÖLÜM ELEMANLARI

Yard. Doç. Dr. TONGUÇ AKIŞ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2001

“Gündelik Hayat ve Kentsel Mekan: Yüksel Yaya Bölgesi’nde Yürümek”
Doktora:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2008

“Türkiye’de 1956–1982 yılları arasında Bilim Odaklı bir Mimarlığı Öğretme / Kurma / Çerçeveleme”

Çalışma Alanları:

- Kentsel Mekan

- Mimarlık Eğitimi

- Temel Tasarım

E-posta: tongucakis[at]iyte.edu.tr

 Yard. Doç. Dr. ZEYNEP AKTÜRE

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1990
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimari Restorasyon Bölümü, 1995
Doktora:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2005

Çalışma Alanları:

- Arkeolojik alanların, özellikle de antik tiyatroların mimari özellikleri, tarihçeleri, restorasyonu ve sunumu
- Kentsel, mimarlık ve sanat tarihi ve kuramı (antik ve modern donemler)

Anahtar Sözcükler: antik tiyatrolar, tipoloji çalışmaları, yapısalcılık, İspanya, Yunanistan, Akdeniz, Fernand Braudel, sistem kuramı, ‘Romalaştırma’ çalışmaları, restorasyonda tarihyazımı

E-posta: zeynepakture[at]iyte.edu.tr

Web sayfası: Özgeçmiş dosyası için tıklayınız

 

 Öğretim Görevlisi Dr. ZEYNEP DURMUŞ ARSAN

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1992
Yüksek Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Ankara,
Mimarlık Bölümü, 1997

"Geleneksel Yerleşimlerde Yeni Yapı Tasarlamak: Muğla, Datça Mahallesi Örneği"
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Bölümü, 2004
"Türkiye'de Sürdürülebilir Mimarlığa Eleştirel Bakış: Seyrek Belediyesi için Öneri"

Çalışma Alanları:

- Gelişme ve insan yerleşimleri: Kuzey ve Güney, sürdürülebilir gelişme ve mimari, Türkiye'de sürdürülebilir mimari

- Kültürel antropoloji ve maddi kültür
- Yersiz yurtsuzluk durumu: göç, turizm, ikinci konut, göçmenin üçüncü mekanı

- Yapılarda enerji verimliliği: yapıların enerji tüketiminin hesaplanması ve Türkiye, yapıların enerji simülasyonları, mevcut yapıların enerji etkin yenilenmesi

- Yapım tarihi

Anahtar Sözcükler: İnsan yerleşimleri, gelişme, sürdürülebilir mimari, kültürel antropoloji, ikinci konut, enerji verimliliği

E-posta: zeynepdurmus[at]iyte.edu.tr

Web sayfası: www.iyte.edu.tr/~zeynepdurmus

 Prof. Dr. TAHSİN BAŞARAN

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1991
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik, 1995 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Enerji, 2002

Çalışma Alanları:

- Bina enerji performansı

- Isı transferi

- Sayısal akışkanlar mekaniği

- Isıl enerji depolama

- Isıl konfor

Anahtar Sözcükler: Sayısal akışkanlar mekaniği, Isıl enerji depolama, Isıl konfor

E-posta: tahsinbasaran[at]iyte.edu.tr

 Öğretim Görevlisi VIRGINIA COUCH

Lisans: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1986
Yüksek Lisans: Yale Mimarlık Okulu, 1991

Çalışma Alanları:

- İnşaat malzemelerinin kimyası ve binaların yıpranmasına yönelik yapı malzeme ve yöntemleri

- Yapı hatalarını içeren strüktürel tasarım

- Bina tasarımında doğal havalandırma ve doğal aydınlatma kullanımı

- Çevre dostu inşaat malzemeleri

- Çevre dostu kalkınma

- Mimari öğretim yöntemleri

Anahtar Sözcükler: Malzemeler ve yöntemler, strüktürler, doğal aydınlatma ve havalandırma, öğretim yöntemleri, çevre dostu kalkınma ve malzemeler

E-posta: virginiacouch[at]iyte.edu.tr

 Prof. Dr. ŞENİZ ÇIKIŞ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1988
Yüksek Lisans:
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993 
"Pedestrian Spaces at Urban Areas" (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Prof. Dr. Orcan Gündüz)

Doktora: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998

"Typological Transformation in Turkish Architecture During the Process of Prepherilisation" (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Prof. Dr. Mehmet Türeyen)

Çalışma Alanları:

- Mimarlık Eğitimi

- Tasarım Stüdyoları

- Mimarlık Eğitiminde Değerlendirme

- Konut, Toplu Konut

Anahtar Sözcükler: Konut, Mimarlık Eğitimi, Tasarım Stüdyoları, Çağdaş Türk Mimarlığı

E-posta: senizcikis[at]iyte.edu.tr

 Doç. Dr. ELA ÇİL

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım, 1995

                      University of Michigan, Master of Science, 2001

Doktora: University of Michigan, Doctoral Program in Architecture, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, 2005

“Exploring the Construction of the Identities of Kula, a Place in Aegean Anatolia”

Çalışma Alanları:

- Mekan sosyolojisi: (yer teorisi, kırsal yerleşimler, gündelik hayat ve mekan pratikleri, kolektif bellek, mekan-kimlik ilişkisi, sosyal sınıf ve mekansal üretim, taşra algısı, mekansal ve sosyal dönüşüm ilişkileri)

- Mekan analizi: (farklı mekan okuma yöntemlerinin çakıştırılması,  mekan dizim –space syntax- analizi, morfoloji, tipomorfoloji,  görsel algı ve biçimsel analiz ilişkileri)

- Mimarlık eğitimi: (İlk yıl pedagojisi, stüdyo ortamı, eğitime yönelik iletişim tasarımı)

- Araştırma Kuram ve Yöntemleri: (araştırma tasarımı, bilgi kuramı, niteliksel yöntemler)

Anahtar Sözcükler:

E-posta: elacil[at]iyte.edu.tr

 Doç. Dr. FEHMİ DOĞAN

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1994
Yüksek Lisans: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2003                             Çalışma Alanları:

- Programlamadan, kavramsal gelişim ve kullanım sonrası değerlendirmeye mimari

- Tasarım süreci üzerine inceleme

- Temsil sistemleri ile tasarımda düşünce süreci arasındaki ilişki    

Anahtar Sözcükler: Mimari temsil sistemleri, kavram diyagramları, tasarım kavrama, bilişsel bilim, mimari programlama, kullanım sonrası değerlendirme

E-posta: fehmidogan[at]iyte.edu.tr

 Doç. Dr. S. ZEYNEP DOĞAN

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1999
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2000
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2005

Çalışma Alanları:

- Yapı Mühendisliği ve Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,

- Proje Yönetimi,

- Yapım İzni Süreçleri

E-posta: sevgidogan[at]iyte.edu.tr

Web sayfası: http://www.iyte.edu.tr/~sevgidogan

 Prof. Dr. ERDEM ERTEN

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1994
Yüksek Lisans:  
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora:
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, 2004     Çalışma Alanları:

- 19. ve 20. yüzyıl mimarlık ve şehirciliği (İkinci Dünya Savaşı sonrası odaklı)

- 18. ve 19. yüzyıl İngiliz estetik kuramı ve peyzaj mimarlığı

E-posta: erdemerten[at]iyte.edu.tr

 

 

 

 

 Öğretim Görevlisi Dr. CAN GÜNDÜZ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998
Yüksek Lisans: Carnegie Mellon University, 2000
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012                                         
Çalışma
alanları:

- Kentsel ve Yerel Üretim / Tüketimin Kültürel Politik Ekonomisi
- Sosyo-mekansal Araştırmalarda Görsel Düşünme

- Bilgisayar Destekli Tasarım

E-posta: cangunduz[at]iyte.edu.tr

 

 Doç. Dr. MUSTAFA EMRE İLAL

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993
Yüksek Lisans: Carnegie Mellon Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1996
Doktora:
Carnegie Mellon Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2001

Çalışma Alanları:

- Bina performansı

- Akustik

- Bilişim teknolojisi

- Bilgisayar destekli tasarım
E-posta: emreilal[at]iyte.edu.tr

Web sayfası: http://web.iyte.edu.tr/~emreilal

 Doç. Dr. ÜLKÜ İNCEKÖSE

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1999

"Denge Kavramı ve Statikten Dinamiğe Doğru olan Değişimin Mimari Sonuç Ürün Üzerindeki Etkileri"

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2006

"Mimarlık Bilgisinin Yeniden Yapılandırılması Amacıyla Doğa Bilimlerinin

Araçsallaştırılması: Lissitzky, Doesburg, Meyer, Teige"

E-posta: ulkuincekose[atiyte.edu.tr                                                                

 Prof. Dr. SERDAR KALE - Dekan

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1992

Yüksek Lisans: Heriot-Watt Üniversitesi, Proje Yönetimi, 1994

Doktora: Illinois Teknoloji Enstitütüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1999

Çalışma Alanları:

- Yapım yönetimi, teknoloji ve innovasyon yönetimi, ve performans değerlendirmesi.

E-posta: serdarkale[at]iyte.edu.tr

Web sayfası: http://www.iyte.edu.tr/~serdarkale

 

 

 

 

 Prof. Dr. TUĞÇE KAZANASMAZ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2000
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2002

"Hastane Mimarisinde Aydınlatma: Yatan Hasta Bölümlerindeki Aydınlatma"
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2005

"Sağlık Yapılarındaki Yatan Hasta Bölümlerinin Planimetrik Tasarım Etkerliği Üzerine Bir Araştırma"

Çalışma Alanları:

-Mimari aydınlatma 
-Binaların doğal aydınlatma performansı
-Fiziksel çevre kontrolü
-Enerji etkin tasarım(konutların enerji performansı)

Anahtar Sözcükler: Tasarım verimliliği, aydınlatma, enerji etkin tasarım 

E-posta: tugcekazanasmaz[at]iyte.edu.tr                                        

Web sayfası: Özgeçmiş dosyası için tıklayınız.

 Prof. Dr. KORAY KORKMAZ  Bölüm Başkanı

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 1995
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2004

"Kinetik Mimaride Tasarım Olanaklarının Çözümlemeli Araştırması"

Çalışma Alanları:

- Strüktür tasarımı ve mekan organizasyonu

- Kinetik mimarlık

- Yapı teknolojisi

- Depreme dayanıklı yapı tasarımı

Anahtar Sözcükler: Değişim, adapte edilebilirlik, hareketli sistemler, kinematik

E-posta: koraykorkmaz[at]iyte.edu.tr

Web sayfası: http://www.iyte.edu.tr/~koraykorkmaz

 Öğretim Görevlisi  Dr. KAMAL ELDIN MOHAMED

Lisans (Mimari Mühendislik): Mimarlık Bölümü, Alexandria Üniversitesi, Mısır, 1987 Diploma (Mimari Mühendislik): Mimarlık Bölümü, Alexandria Üniversitesi, Mısır, 1988
Yüksek Lisans (Yapı Bilimi): Mimarlık Fakültesi, Clemson Üniversitesi, Clemson,USA,1994   

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2018 '“Integrating sustainability principles into architectural design studio”                                                                                           Çalışma Alanları:

-Mimarlık Eğitimi
-Tasarım Stüdyosu Pedagojisi ve Tasarım Süreçleri
-Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım, Yeşil Bina Tasarımı
-Enerji Verimli Yapı Tasarımı
-Düşük Gelirli Gruplar İçin Konut
-Yapım Yönetimi, Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri, Proje Yönetimi
-Yapılarda Kullanım Sonrası Performansı.

Anahtar Sözcükler:  Tasarım Stüdyosu, Tasarım Süreçleri, Sürdürülebilir Tasarım, Enerji Verimliliği, Bina Performansı, Mimari Konut, Yapı yönetimi

E-posta: kemalmohamed[at]iyte.edu.tr

Web sayfası:http://www.iyte.edu.tr/~kamalmohamed

 Doç. Dr. EBRU YILMAZ- Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1995
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
"Mimarlıkta Teknolojik İfade Üzerine Bir Çalışma"
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2004
"Yapılaşmış Çevrenin Yeniden Üretim Sürecinde Yer: İzmir-Kordon Örneği"
Çalışma Alanları:
-Mimari ve Kentsel Tasarım
-Mimarlık Tarihi ve Teorisi
-Kent Tarihi
-Sanat-Tasarım Arakesitinde Eleştirel Pratikler
E-posta: ebruyilmaz[at]iyte.edu.tr

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 Araştırma Görevlisi SUNA BÜYÜKKILIÇ

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2009
Yüksek Lisans Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü

Yüksek Lisans: FH Bielefeld University of Applied Sciences, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bielefeld, Almanya, Eylül 2011-Ocak 2012
Çalışma Alanları:

- Mimari mirasın belgelenmesi ve korunması

- Tarihi yapıların 3 boyutlu modellenmesi

E-posta: sunabuyukkilic[at]iyte.edu.tr
 

 Araştırma Görevlisi YELİN DEMİR

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2010

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2013
Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları:

-Strüktürel sistemler
-Strüktürel tasarım
-Dijital tasarımda strüktür

E-posta: yelindemir[at]iyte.edu.tr

 Araştırma Görevlisi LİVANUR ERBİL

Lisans: Girne Amerikan Üniversitesi, 2009

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2013 "Mimari Tasarım Yarışmalarında İşbirliği"

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Çalışma Alanları:

-Mimarlık yarışmaları

-Mimari proje ekiplerinde iş birliği

-Tasarım süreci
E-posta: livanurerbil[at]iyte.edu.tr

 Araştırma Görevlisi İLKNUR ERLALELİTEPE UYGUN

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2009
Yüksek Lisans:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2012

"Mimari tasarım kriterlerinin konutlardaki enerji performansı üzerine etkisi"

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları:

- Konutlarda Enerji Performansı

- Mimari tasarım kriterleri ile enerji performansı arasındaki ilişki

- Enerji Verimliliği

E-posta: ilknurerlalelitepe[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi NİL NADİRE GELİŞKAN

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2012
Yüksek Lisans Öğrencisi:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi

 Çalışma Alanları:

- Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı

- Beyoğlu İlçesi Ermeni Kiliseleri

- Osmanlı Dönemi Öncesi Tarih Yazımı: Arap Cami Örneği

- Mimarlık ve Fotoğraf

E-posta: nilgeliskan[at]iyte.edu.tr

 

 

 

 

 Araştırma Görevlisi MÜMİNE GERÇEK

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Çalışma Alanları:
- Yapı Fiziği
- Binalarda Enerji
 

 Araştırma Görevlisi MERVE AYTEN KILIÇ

Lisans: Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2010

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları:

-Permakültürel Yaklaşımlar

-Sürdürülebilirlik Senaryoları ve Yerel Sürdürülebilirlik

-Enerji Etkin Tasarımlar

-Karbon Ayak İzi

-Doğaya Duyarlı Mimari

E-posta :mervekilic@iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi ECE CEREN ÖNDER

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2010
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2013

“Yapılı Çevreyi Çocuklara Tanıtmak: Türkiye'deki Mimarlık Örgütlerinin Güncel Uygulamaları Yoluyla Öğrenmek”

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Çalışma Alanları:

- Yapılı Çevre

- Yapılı Çevre Eğitimi

- Mimarlık ve Çocuk

- Mimarlık Örgütleri

- Temel Tasarım

- Sinema ve Mimarlık

E-posta: eceonder[at]iyte.edu.tr

 

Araştırma Görevlisi TUĞÇE PEKDOĞAN

Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans Öğrencisi:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık

Çalışma Alanları:

-Binalarda enerji verimliliği

-Yapı malzemeleri

E-posta: tugcepekdogan[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi BATUHAN TANERİ

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2007
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2013
"Mimarlık Öğrencilerinin Tasarıma Dair Algıları ve Bu Algıların Eğitim Süresince Dönüşümü"

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları:

- Mimarlık Eğitimi

- Tasarım Eğitimi

- Tasarım Süreci

- Tasarım Stüdyosu

 

E-posta: batuhantaneri[at]iyte.edu.tr

 Araştırma Görevlisi NAZLI TARAZ

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2010
Yüksek Lisans Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları:

- Mimarlık Tarihi

- Aya Sofya

- Bizans Mimarlığı

- Tarih Yazımı

- Ortaçağ Mimarisi 

E-posta: nazlitaraz[at]iyte.edu.tr

 Araştırma Görevlisi MİNA YAVUZ

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Çalışma Alanları:
- Proje Yönetimi
E-posta: minayavuz[at]iyte.edu.tr

 
 Araştırma Görevlisi MÜJDE YAR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Çalışma Alanları:
- Kinetik Mimarlık
- Hareketli Taşıyıcı Sistemler
E-posta: mujdeyar[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi ŞEBNEM GÜR

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2007
Yüksek Lisans:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Mimarlık Bölümü

 

Çalışma Alanları:

-Kinetik Mimarlık

-Hareketli Strüktürler

 

E-posta: sebnemgur[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi FULYA ATARER

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2010
Yüksek Lisans:İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2015

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Mimarlık Bölümü


Çalışma
Alanları:

-Kinetik Mimarlık
-Açılıp Kapanan Strüktür Sistemleri
-Strüktürel Tasarım
-Geçici Afet Konutları

 

E-posta: fulyaatarer[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi IŞILAY SHERIDAN

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (Kültürel Mirasın Korunması Programı)

Yüksek Lisans: Politecnico di Milano Mimarlık (Şubat 2015 - Temmuz 2015)


Çalışma Alanları:

- Mimari Tasarım

- EXPO

- Arkeolojik Alanlarda Belgeleme ve 3D Modelleme

- Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Korunması

- Endüstri Tarihi, Yapıları ve Endüstri Mirası

 

E-posta: isilaysheridan[at]iyte.edu.tr 

 

 

 Araştırma Görevlisi GÜLÇİN ÖZEN

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2012
Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Bilgisayar Ortamında Mimarlık, 2016

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Mimarlık Bölümü


Çalışma Alanları:

- Bilgisayar Destekli Tasarım
- Biyomimikri

 

E-posta: gulcinozen[at]iyte.edu.tr 

 

 Araştırma Görevlisi NAZMİYE ÖZTAŞ

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü


Çalışma Alanları:

- Kentsel müdahale
- Alternatif mekansal pratikler
- Sivil inisiyatif
- Tasarım kolektifleri

 

E-posta: nazmiyeoztas[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi YASEMİN ÖZTÜRK

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2014
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü


Çalışma Alanları:

- Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı
- Doğal Aydınlatma Performansı
- Hacim Akustiği ve Gürültü Kontrolü

 

E-posta: yaseminozturk[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi DENİZ CANARAN

Lisans:İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü


Çalışma Alanları:

- Kentsel mekan

- Mikro kamusal mekan

 

E-posta: denizcanaran[at]iyte.edu.tr

 

 Araştırma Görevlisi YELİZ KESKİN

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2016
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü


Çalışma Alanları:

-Arkeolojik sit alanlarının tasarlanması ve korunması
-Katılımcı mimarlık

 

E-posta: yelizkeskin[at]iyte.edu.tr

 

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

 Öğretim Görevlisi TURGUT ÇIKIŞ

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1986.
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,2007.

"Bina Cephelerinin Evrimi ve Gelişimi: Alternatif Kompozit Cephe Kaplama Malzemeleri Geliştirmek İçin Bir Araştırma"
İlgi alanları:
Alternatif Yapım Teknikleri
Klasik ve Geleneksel Mimarlık
Klasik Arkeoloji

E-posta: turgutcikis[at]iyte.edu.tr

 

 Öğretim Görevlisi ONUR KUTLUKAYA

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2001

Yüksek Lisans: University of Ottawa, Kanada, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2004

“Çelik Çerçevelerin Düzlem Dışına Yanal Burkulması”

İlgi Alanları:

Sanayi Yapılarının Projelendirilmesi ve Yapımı

Betonarme ve Çelik Yapılar

Çimento Fabrikaları Tasarımı

Gömülü Yapılar

E-posta: onur[at]kutlukaya.com

 Öğretim Görevlisi  BOYGAR ÖZLEN

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993

Çalışma Alanları:    

- Proje ve Yapım Yönetimi

- Restorasyon

- Meslek İçi Eğitim Çalışmaları

- Yapı Yatırımları Danışmanlığı

E-posta: info.boygar[at]gmail.com

 

 

 Öğretim Görevlisi  DEREN UYSAL

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2011

Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım, 2013

Doktora Öğrencisi: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bina Bilgisi.

 

E-posta: du[at]derenuysal.com

 

 
 Öğretim Görevlisi  KIVILCIM KESKİNER

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1984

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimari Tasarım, 1990

 İlgi Alanları:  

2006-2010'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Başkanlığı yaptı.

2001-2006'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü'nde mimari restorasyonlarla ilgili çalıştı.

1999-2001'de Kumsan A.Ş'de yöneticilik yaptı.

1996-1999'da Kadron İnş. Ltd. Şti'de mimarlık yaptı.

E-posta: kivilcimkeskiner[at]gmail.com

 

 
 Öğretim Görevlisi  NURİ AYDIN

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1995

İlgi Alanları:  

ODER Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği

Otizmle Dans Proje Koordinatörü

Mimarlık

Otizm

Algı

Mekan

Engellilik ve Erişebilirlik

Distopya

Edebiyat

E-posta: n.aydin65[at]gmail.com