ana sayfa | iyte ana sayfa | fakülte ana sayfa |
 

 01. genel bilgi

           bölüm hakkında

           vizyon

 02. program

          Lisans | yüksek lisans

          doktora

 03. araştırma

           araştırma alanları    

           tez konuları

           araştırma projeleri

 04. kadro

           akademik kadro

           idari kadro

 05. aktiviteler

            güncel haberler

 

 06. portfolyo

           ödüller

     07. English

 

Genel Bilgiler                                                                                                                          İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün misyonununa uygun olarak, bölümümüz araştırmanın, mimarlığın çeşitli seviye ve alanlarındaki rolünü vurgulamaktadır. Bölüm, özellikle Türkiye’deki yapılı çevre ve kentleşme sorgulamalarına dair yanıtlara öncelik vererek mimarlıkta disiplinlerarası araştırmanın yeni yollarını aramaya odaklanmıştır.

MEC-Art/Architecture                                                                                                         MEC-ART Researchers are concerned with the potentials of kinetic designs in art and architecture; what they are, what they can do for us, and how we can go about designing them. We aim at proving the applicability of kinematic methods into the design process of the adaptable space organizations through the kinetic building parts. In order to achieve our aim, a new type of design approach must be derived with an interdisciplinary study between architecture, civil engineering and mechanical engineering.

 

Yapı fiziği aydınlatma konularıyla ilgili araştırmalar:                         Aydınlatmayla ilgili çalışmalar, yapı fiziği temel konuları içinde, doğal aydınlatma tasarımı ve analizi, görsel konfor ve binaların doğal aydınlatma performanslarının incelenmesi konularına dayanmaktadır. Söz konusu araştırmalar ışığında, araştırmacılara çeşitli ölçüm cihazları ve bilgisayar programları sağlayarak destek vermek için bir laboratuar kurulmuştur. Mevcut halde ışık ölçerler, parıltı ölçer ve renksel parlaklık ölçen cihazlar bulunmaktadır. Eğitim yöntemi, ödevler ve uygulama çalışmaları ile destekli teorik ders anlatımlarını içermektedir. Ayrıca çeşitli araştırma yöntemleri incelenmektedir. Teori ve uygulama arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır.                                                    

Araştırma Alanları:

·         Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi

o   Modern Mimarlık, Mimarlık tarihi, Kent Çalışmaları

o   Mimarlık Eğitimi,

o   Tasarımın Doğası, Tasarım Eğitimi,

o   Mimarlık ve Kent Tarihi, Mimari ve Kentsel Tasarım Kuramı

o   Mimaride temsil sistemleri, Tasarımda biliş, programlama/ değerlendirme

·         Yapı Fiziği

o   Bina Enerji Performansı, Isıl Konfor, CFD

o   Sürdürülebilir Mimari, Doğa Dostu Yapılaşma, Geleneksel Yapım

o   Bina Performansı, Akustik, Bilgisayar Destekli Tasarım

o   Mimari Aydınlatma (Doğal ve Yapay Aydınlatma), Enerji Etkin Tasarım

o   Ekolojik Tasarım

·         Mimarlıkta Sosyo-Kültürel Çalışmalar

o   Mekan Analizi

·         Proje ve Yapım Yönetimi

·         Tasarım Süreç ve Teknolojileri

o   Mekan Analizi,

o   Bilgisayar Destekli Tasarım

o   Tasarımın Doğası, Tasarım Eğitimi,

o   Mimaride temsil sistemleri, Tasarımda biliş, programlama/ değerlendirme

·         Yapım Bilgisi ve Teknolojileri

o   Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımı

o   Kinetik Mimarlık

o   Bilgisayar Destekli Tasarım

·         Kent Çalışmaları

o   Kentsel/Kırsal Mekan,

o   Kentsel Araştırmalar, Konut, Mimarlık Kuramı

o   Mimarlık ve Kent Tarihi, Mimari ve Kentsel Tasarım

·         Koruma

o   Arkeolojik Koruma, Tarih ve Kuramı

o   Akdeniz Yerleşim Tarihi