ana sayfa | iyte ana sayfa | fakülte ana sayfa |
 

 01. genel bilgi

           bölüm hakkında

           vizyon

 02. program

          Lisans | yüksek lisans

          doktora

 03. araştırma

           araştırma alanları    

           tez konuları

           araştırma projeleri

 04. kadro

           akademik kadro

           idari kadro

 05. aktiviteler

            güncel haberler

            seminerler

 

 06. portfolyo

           mimari projeler    

           ödüller

           öğrenci projeleri

     07. English

 

Genel Bilgiler

Mimarlık Doktora programı, söz konusu alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olan adayları kabul etmektedir. Program adaylarının, ileri düzey mimari okumalarda belirli bir derecede uzmanlığa ve istisnai ilgiye sahip olması beklenmektedir. Programın iki yıllık ders sürecinde, öğrencilerden, Epistemological Foundations of Research  ve Research Methods II derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun olarak seçilmiş beş adet seçmeli dersi almaları istenmektedir. İkinci yılın sonunda öğrenciler, kendi çalışma alanlarına dair zorunlu ve ayrıntılı bir sınava tabi olacaklar ve inceleme jürisinin karşısında çalışmalarının savunmasını yapacaklardır. Program sonunda hazırlanan doktora tezinin inceleme jürisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Doktora öğrencilerimiz için geçerli olan ders listesi aşağıdadır:

(2016-2017 Eğitim planı ve ders içerikleri için, lütfen tıklayınız.)