home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

            events  | afa

 

 06. portfolio

           prizes|student works

     07. Türkçe

 

İzmir Kırsal Alan Yerleşim ve Konut Envanteri Sunumu, İYTE Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşti.

İYTE Mimarlık Fakültesi bünyesinde yapılan, İzmir Valiliği İl Özel İdaresi tarafından tanımlanan ve talep edilen “İzmir Kırsal Yerleşim ve Mimarlık Envanteri: İzmir İl Özel İdaresi Yetkisindeki Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Örnek Yapı Projeleri Oluşturulması Ar-Ge Çalışması” 2010 Ekim ayında başlayıp, 2012 Ocak ayında sonlandırılmıştı.

Bilindiği gibi, bu çalışma, İzmir’de halen İl Özel İdaresi Yetkisinde olan 14 ilçedeki 416 kırsal yerleşmeyi kapsar. Çalışma sonunda 6 ciltlik bir kitap seti hazırlanmış, 10 adet konut projesi mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri ile birlikte üretilmiş ve İzmir İl Özel İdare’sine teslim edilmiştir.

Bu AR-GE çalışmasının çıktılarının değerlendirilmesi adına bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı, 15 Kasım 2012 saat 15.00'te Mimarlık Fakültesi Zemin Kat Seminer Salonunda yapılmıştır.

Çalışma, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve serbest mimarlardan oluşan bir ekip tarafından üç etapta gerçekleştirilmiştir. Her üç etapta proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. Murat Günaydın yürütmüştür. İlk aşamada, Doç. Dr. Sarp Tunçoku, Yard. Doç. Dr. Adile Arslan Avar, Öğr. Gör. Dr. Ülkü İnceköse, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Durmuş Arsan, Öğr. Gör. Dr. Tonguç Akış, Mimar Necdet Şenoğlu ve Mimar Ahmet Arda 416 köydeki inceleme araştırmasını üstlenmiştir.

İkinci etap olan, örnek köylerin ayrıntılı incelenmesi, Doç. Dr. Selim Sarp Tunçoku, Yard. Doç. Dr. Adile Arslan Avar, Öğr. Gör. Dr. Ülkü İnceköse, Öğr. Gör. Dr. Tonguç Akış, Mimar Necdet Şenoğlu ve Mimar Mehmet Ali Yalçın tarafından yapılmıştır.

Üçüncü etapta, örnek projelerin tasarımı, Doç. Dr. Selim Sarp Tunçoku, Öğr. Gör. Dr. Ülkü İnceköse, Öğr. Gör. Dr. Tonguç Akış, Mimar Necdet Şenoğlu ve Mimar Mehmet Ali Yalçın tarafından yapılmıştır.