home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

            events  | afa

 

 06. portfolio

           prizes|student works

     07. Türkçe

 

Ziya İmren ile Mimari Yarışmalar üzerine söyleşi.

İYTE mezunlarından Ziya İmren ile mimari yarışmalar üzerine söyleşi 24 Nisan 2013 tarihinde Mimarlık Fakültesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Ziya İmren'e ait yarışma projelerinin sergisi, Mimarlık Fakültesi A Blok zemin kat sergi alanında ziyarete açıktır.

Seminar presentation on Architectural Competitions by Ziya İmren.

A presentation on Architectural Competitions was held by the architect Ziya İmren who has formerly graduaded from IYTE Faculty of Architecture. The exhibition consisting of his projects can be visited in the exhibition hall at A Building.