home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Mimar Cengiz Bektaş ile söyleşi

Mimar sayın Cengiz Bektaş, 7 Nisan 2011 Perşembe günü, AR 302 Mimari Tasarım stüdyosunun davetlisi olarak İYTE Mimarlık Bölümündeydi. Stüdyo ziyaretinin ardından, Çevreye Uyumlu Yapılar konulu bir söyleşi de gerçekleştiren sayın Bektaş'ın sunumu, öğrenci ve akademisyenlerimizden yoğun ilgi gördü.

                             

Conversation with the architect Cengiz Bektaş

Architect dear Cengiz Bektaş was in IZTECH Department of Architecture on 7 April 2011 Thursday, as the guest of AR 302 Architectural Design studio. After the studio visit, dear Bektaş realized a conversation with the subject of Environment Friendly Buildings. There was a wide participation to dear Bektaş's presentation by both our students and academic staff.