home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Sayın Öğr. Gör. Dr. Ela Çil'in "Mixed Studies" başlıklı seminer sunumu

Bölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. sayın Fehmi Doğan'ın yürütücüsü olduğu, AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Niteliksel ve Niceliksel Yöntemler başlıklı ders kapsamında gerçekleştirilecek olan seminerler, Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlilerimizden Dr. sayın Ela Çil'in, 17 Şubat 2009 Salı günü saat 9.30'da, A Blok Seminer Salonunda gerçekleştirdiği 'Karma Çalışmalar' ("Mixed Studies") konulu seminer sunumu ile başladı. Temel olarak niteliksel ve niceliksel araştırmalardaki yöntem ve teknikleri ele alan sunum, öğretim elemanı ve lisansüstü öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.

Araştırma yöntemleri üzerine seminerlerimiz, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. sayın Adile Avar'ın, 24 Şubat 2009 Salı günü saat 9.30'da, A Blok Seminer Salonunda gerçekleştireceği "Discourse analysis and archeology of knowledge," başlıklı sunumuyla devam edecek. Tüm öğretim elemanı ve lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir.

Seminer programını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

                                  

Seminar presentation of "Mixed Studies" by dear Ins. Dr. Ela Çil

Seminars of the course titled AR 602 Research Methods II: Qualitative and Quantitave Approaches, which is supervised by dear Assist. Prof. Dr. Fehmi Doğan, began with the seminar presentation titled "Mixed Studies" by Dear Ins Dr. Ela Çil, one of our academic members from the Department of Architecture. The seminar presentation was realized on 17 February 2009 Tuesday at 9.30, in the Seminar Room at A Building. The presentation, which was basically on the qualitative and quantitative methods and techniques in researches, was realized with wide participation by our academic staff and graduate students.

The seminars on the research methods continue with the seminar presentation titled "Discourse analysis and archeology of knowledge" by dear Assist. Prof. Dr. Adile Avar, one of our academic members from the Department of City and Regional Planning. The seminar presentation will be realized on 24 February 2009 Tuesday at 9.30, in the Seminar Room at A Building. We invite all of our academic staff and graduate students.

Please click for the program of seminar presentations.