home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Sayın Yrd. Doç. Dr. Emre İlal'ın "Software Development in Architectural Design Computing" başlıklı seminer sunumu

Yrd. Doç. Dr. sayın Fehmi Doğan'ın yürütücüsü olduğu, AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Niteliksel ve Niceliksel Yöntemler başlıklı ders kapsamında gerçekleştirilen seminerler, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. sayın Emre İlal'ın, 5 Mayıs 2009 Salı günü saat 09.30'da, A Blok Seminer Salonunda gerçekleştirdiği "Software Development in Architectural Design Computing" başlıklı seminer sunumu ile devam etti. Öğretim elemanı ve öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edilen sunum ile birlikte AR 602 dersi kapsamında gerçekleştirilen seminer sunumlarımız sona erdi. Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ederiz.

                               

Seminar presentation of "Software Development in Architectural Design Computing" by dear Assist. Prof. Dr. Emre İlal

Seminars of the course titled AR 602 Research Methods II: Qualitative and Quantitave Approaches, which is supervised by dear Assist. Prof. Dr. Fehmi Doğan, continued with the seminar presentation titled "Software Development in Architectural Design Computing" by dear Assist. Prof. Dr. Emre İlal, one of the academic members in Balıkesir University, Department of Architecture. The seminar presentation was realized on 5 May 2009 Tuesday at 09.30, in the Seminar Room at A Building. AR 602 seminar program was ended with this presentation with a wide participation by our academic staff and graduate students. We again thanks all of the participants.