home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Enerji Etkin Tasarım Seminerleri

Aralık ayında Mimarlık Fakültesi A Blok Zemin kat Seminer Salonunda aşağıda belirtilen günlerde "Enerji Etkin Tasarım" konulu seminerler düzenlenecektir. İYTE Tasarım Topluluğunun düzenlediği seminerlere, tüm öğretim elemanı ve öğrencilerimiz davetlidir.

7 Aralık Pazartesi (12.30-13.30): Ar. Gör. sayın Yusuf Yıldız; Hacettepe Üniversitesi "İklime uyumlu Temiz enerji bilinçli Ev Tasarımı" Yarışması 2008 (Birincilik Ödülü Proje Tanıtımı)

14 Aralık Pazartesi (12.30-13.30): Mimar sayın İlknur Erlalelitepe ve sayın Nevra Kars; "İzocam 9.Üniversitelerarası Yalıtım" Yarışması 2009 (Birincilik Ödülü Proje Tanıtımı)

21 Aralık Pazartesi (12.30-13.30): Doç. Dr. sayın Türkan Özbalta; "Enerji Etkin Bina Tasarımı"

 

Seminars of Energy Efficient Design

Seminars of 'Energy Efficient Design' will be arranged during December in the Seminar Room at A Building, in the related subjects listed below. We invite all of our academic staff and students to the seminars which are organized by IYTE Design Group.

7 December Monday (12.30-13.30): Res. Assist. dear Yusuf Yıldız; Hacettepe University 2008 Competition of 'Climate compatible Clean-energy conscious Housing Design' First Place Award - Project presentation

14 December Monday (12.30-13.30): Architects dear İlknur Erlalelitepe and dear Nevra Kars; 'The 9th Interuniversity Insulation Competition of İzocam' (First Place Award - Project presentation)

21 December Monday (12.30-13.30): Assoc. Prof. Dr. dear Türkan Özbalta; 'Energy Efficient Building Design'