home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Enerji Etkin Tasarım Seminerleri -1

"Enerji Etkin Tasarım" konulu seminerlerin ilki, Mimarlık Bölümümüz Araştırma Görevlisi sayın Yusuf Yıldız'ın, 7 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 12.30'da, A Blok zemin kat Seminer Salonunda gerçekleştirdiği "Hacettepe Üniversitesi 'İklime uyumlu Temiz enerji bilinçli Ev Tasarımı' Yarışması 2008 - Birincilik Ödülü Proje Tanıtımı" konulu sunumu ile başladı. Sayın Yıldız'ın sunumu, öğrenci ve akademisyenlerimizden yoğun ilgi gördü.

İYTE Tasarım Topluluğunun düzenlediği "Enerji Etkin Tasarım" seminerleri ay boyunca devam edecektir. Tüm öğretim elemanı ve öğrencilerimiz davetlidir.

 

Seminer programı:

14 Aralık Pazartesi (12.30-13.30): Mimar sayın İlknur Erlalelitepe ve sayın Nevra Kars; "İzocam 9.Üniversitelerarası Yalıtım" Yarışması 2009 (Birincilik Ödülü Proje Tanıtımı)

21 Aralık Pazartesi (12.30-13.30): Doç. Dr. sayın Türkan Özbalta; "Enerji Etkin Bina Tasarımı"

 

The 1st Seminar of the Energy Efficient Design

The first seminar of the 'Energy Efficient Design' was realized by the Research Assistant dear Yusuf Yıldız from the Department of Architecture, on 7 December 2009 Monday at 12.30, in the Seminar Room at A Building. The subject of the presentation comprised the "Hacettepe University 2008 Competition of 'Climate compatible Clean-energy conscious Housing Design' First Place Award - Project presentation." There was a wide participation to dear Yıldız's presentation by both our students and academic staff.

The seminars of 'Energy Efficient Design' which are organized by IYTE Design Group will continue during December. We invite all of our academic staff and students.

 

Program of the seminars:

14 December Monday (12.30-13.30): Architects dear İlknur Erlalelitepe and dear Nevra Kars; "The 9th Interuniversity Insulation Competition of İzocam" (First Place Award - Project presentation)

21 December Monday (12.30-13.30): Assoc. Prof. Dr. dear Türkan Özbalta; 'Energy Efficient Building Design'