home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Kent Plancısı Sayın Faruk A. Göksu'nun "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" başlıklı sunumu

 

Kent Plancısı sayın Faruk A. Göksu 20 Mart 2008 Perşembe günü saat 14.00'de, A Blok Seminer Salonunda, "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Tüm öğretim elemanı ve öğrencilerimizden geniş katılımla gerçekleşen sunumda katılımcılar, "Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Kavramları," "Stratejik Planlama," "Proje Ortaklıkları," "Katılım," "Uzlaşma Yönetimi," "Yerel Planlama," "Yenilikçi Yaklaşımlar (İmar Hakları Transferi, Toplulaştırılması ve Menkulleştirme)," "Ulusal ve Uluslararası Uygulama Örnekleri" başlıkları üzerine detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladılar.

 

Presentation of 'Urban Regeneration: Concepts, Practices' by City Planner Dear Faruk A. Göksu

 

City Planner dear Faruk A. Göksu made a presentation entitled "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" ('Urban Regenarition: Concepts, Practices') on 20 March 2008 Thursday at 14.00, in the Seminar Room at A Building. In this well-attended presentation by academic staff and students, the participants obtained useful information on the subtitles of 'Concepts of Urban Regenarition and Redevelopment', 'Strategical Planning', 'Project Consortiums', 'Participation', 'Conciliation Management', 'Local Planning', 'Innovative Approaches (Transfer, Assamblage and Movability of Town-Planning Competences', 'Practices in National and International Scales'.

 

...................................................................................................................

 

Kent Plancısı sayın Faruk A. Göksu'nun "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" başlıklı sunumu

 

Kent Plancısı sayın Faruk A. Göksu 20 Mart 2008 Perşembe günü saat 14.00'de, A Blok Seminer Salonunda, "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" konulu bir sunum gerçekleştirecektir. "Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Kavramları," "Stratejik Planlama," "Proje Ortaklıkları," "Katılım," "Uzlaşma Yönetimi," "Yerel Planlama," "Yenilikçi Yaklaşımlar (İmar Hakları Transferi, Toplulaştırılması ve Menkulleştirme)," "Ulusal ve Uluslararası Uygulama Örnekleri" başlıklarını içeren sunuma tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz davetlidir.

 

A.Faruk Göksu ve kentsel yenileme hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Presentation of 'Urban Regeneration: Concepts, Practices' by City Planner dear Faruk A. Göksu

 

City Planner dear Faruk A. Göksu is going to make a presentation entitled "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" ('Urban Regenarition: Concepts, Practices') on 20 March 2008 Thursday at 14.00, in the Seminar Room at A Building. The presentation comprises the subtitles of 'Concepts of Urban Regenarition and Redevelopment', 'Strategical Planning', 'Project Consortiums', 'Participation', 'Conciliation Management', 'Local Planning', 'Innovative Approaches (Transfer, Assamblage and Movability of Town-Planning Competences', 'Practices in National and International Scales'. We invite all of our academic staff and students.

 

For information about A. Faruk Göksu and urban redevelopment, please click.