home | iyte main site | faculty web site |
 

 01. about us

           general information

           vision

 02. program

           B.Arch | MSc | PhD

 03. research

           research areas

           thesis topics

           projects

 04. people

           academic staff

           administrative staff

 05. events

           events | seminars

 

 06. portfolio

           prizes

     07. Türkçe


 

Sayın Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Kazanasmaz'ın "Quantitative Research" başlıklı seminer sunumu

Yrd. Doç. Dr. sayın Fehmi Doğan'ın yürütücüsü olduğu, AR 602 Araştırma Yöntemleri II: Niteliksel ve Niceliksel Yöntemler başlıklı ders kapsamında gerçekleştirilen seminerler, Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlilerimizden sayın Dr. Tuğçe Kazanasmaz'ın, 31 Mart 2009 Salı günü saat 09.30'da, A Blok Seminer Salonunda gerçekleştirdiği "Quantitative Research" başlıklı seminer sunumu ile devam etti. Sunum, öğretim elemanı ve lisansüstü öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.

Araştırma yöntemleri üzerine seminerlerimiz, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. sayın Serdar Kale'nin, 7 Nisan 2009 Salı günü saat 09.30'da, A Blok Seminer Salonunda gerçekleştireceği "Quantitative Research 2: Statistical Analysis" başlıklı sunumuyla devam edecektir. Tüm öğretim elemanı ve lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir.    

AR 602 seminerlerine ait programı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Seminar presentation of "Quantitative Research" by dear Ins. Dr. Tuğçe Kazanasmaz

Seminars of the course titled AR 602 Research Methods II: Qualitative and Quantitave Approaches, which is supervised by dear Assist. Prof. Dr. Fehmi Doğan, continued with the seminar presentation titled "Quantitative Research" by dear Ins. Dr. Tuğçe Kazanasmaz, one of our academic members from the Department of Architecture. The seminar presentation was realized on 31 March 2009 Tuesday at 09.30, in the Seminar Room at A Building, with a wide participation by our academic staff and graduate students.

The seminars on the research methods continue with the seminar presentation titled "Quantitative Research 2: Statistical Analysis" by dear Assoc. Prof. Dr. Serdar Kale, one of the academic members in Balıkesir University, Department of Architecture. The seminar presentation will be realized on 7 April 2009 Tuesday at 09.30, in the Seminar Room at A Building. We invite all of our academic staff and graduate students.

Please click for the program of AR 602 seminar presentations.