ana sayfa | iyte ana sayfa | fakülte ana sayfa |
 

 01. genel bilgi

           bölüm hakkında

           vizyon

 02. program

           Lisans|yüksek lisans

           doktora

 03. araştırma

           araştırma alanları    

           tez konuları

           araştırma projeleri

 04. kadro

           akademik kadro

           idari kadro

 05. aktiviteler

            güncel haberler

            seminerler

 

 06. portfolyo

           ödüller

     07. English

 

Genel Bilgiler

Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesine bağlı olarak 1995 yılında kurulmuştur. Başlangıçta yüksek lisans ve doktoraya yönelik lisansüstü programlarda eğitim veren bölüm, 1998 yılında lisansüstü programların yanı sıra mimarlık lisans eğitimi de vermeye başlamıştır. İlk lisans öğrencileri ise programa 1999 yılında giriş yapmıştır.

Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi'ne bağlı dört bölümden biri olup, çağın önde gelen mimari tasarımcılarını ve yenilikçi mimarlık araştırmacılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, eğitimde mükemmeliyet ile üstün mimari araştırmayı birleştirmektedir. Eğitim amaçlarından biri, mezunların, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda, Türkiye’nin toplumlarla—özellikle de Avrupa’daki mimari uygulamayla—bütünleşmesinde etkin rol oynayabilmesidir. Fakülte, tüm kampus ve Teknopark’ta yer alan kuruluşların İzmir’deki bağlantıları ile işbirliği içerisinde olarak, Bölümün araştırma hedeflerinden biri de, yeni mimari teknolojilere odaklanmaktır.

Fakülte kadrosu, arka planda değişik eğitimlerden gelen, genç, enerjik ve motivasyonu yüksek akademisyenlerden oluşmaktadır. Mimarlık tarihinden edebiyata ve yapı teknolojilerine dek çeşitlenen uzmanlık alanlarıyla akademisyenlerimiz tüm kampusa hitap edebilmektedirler. Fakülte, uluslararası araştırmacılar ve mimarların bağlantılarından yararlanabildiği gibi, aynı zamanda, bölgenin önde gelen mimarlarıyla da iletişim halindedir. Bölüm, pratisyen mimarlar ve kamu yasalarını düzenleyen yetkililerin çekim noktası haline gelmiştir.

Kampus yerleşimi, öğrenci gruplarına eşsiz bir deneyim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Yerleşke, orta ölçekli tarihi bir ilçe olan Urla’ya, Türkiye’nin üçüncü büyük metropolü İzmir’e ve yüksek yoğunluklu bir dinlence mekanı olan Çeşme’ye ulaşılabilir mesafede konumlanmaktadır. Söz konusu bölgelerin her biri, Türkiye’deki ve benzer kentsel alanlardaki yapılı çevreye ait tasarım kalıplarını anlamak amacıyla incelemeye değer çok sayıda çevresel girdiye sahiptir. Bölüm aynı zamanda, başlıca Yunan, Roma ve Osmanlı tarihi yerleşimlerine yakınlığını da, eğitim ve araştırma zenginliği sunabilme bağlamında bir avantaj haline dönüştürmeyi başarmıştır.

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Şeniz Çıkış  e-mail

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tahsin Başaran  e-mail

 

Adres: İYTE Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gülbahçe Kampusu, 35430 Urla İzmir

Telefon: 0232 750 70 13

Faks: 0232 750 70 12