ana sayfa | iyte ana sayfa | fakülte ana sayfa |
 

 01. genel bilgi

           bölüm hakkında

           vizyon

 02. program

           Lisans|yüksek lisans

           doktora

 03. araştırma

           araştırma alanları    

           tez konuları

           araştırma projeleri

 04. kadro

           akademik kadro

           idari kadro

 05. aktiviteler

            güncel haberler

            seminerler

 

 06. portfolyo

           mimari projeler    

           ödüller

           öğrenci projeleri

     07. English

 

Genel Bilgiler

Mimarlık Lisans programı, sekiz yarıyıl süren bir programdır. Ayrıca altışar haftadan oluşan toplam üç dönemlik yaz stajı uygulaması söz konusudur. Lisans programının yapısı, yaratıcı düşünmeyi teşvik ederek öğrencilere tasarım problemlerini analiz edebilme ve çözüm üretebilme yeteneğini kazandırma ve öğrencilerin gerekli teknik ve kuramsal bilgiyle donanımlarını sağlama amacına yönelik olarak şekillendirilmiştir. Yaz stajları (ölçüm, ofis ve şantiye) mimarlık öğrencilerinin mesleki pratiğe dair yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Diğer mimarlık programlarında rastlanmayan bir özellik olarak, ilk iki yarıyıl boyunca, mimarlık ve şehir planlama öğrencileri, tasarım ve yapı derslerini beraber almaktadırlar. Ayrıca, yedinci dönemde her iki bölümün öğrencileri, büyük ölçekli kentsel tasarım problemlerini işbirliği yaparak çözebilmelerini sağlayan kentsel tasarım stüdyosuna girmektedirler. İki programın bu şekilde birleştirilmesi, yapılı çevreye dair yaklaşımlar arasındaki işlevsel ilişkiyi yansıtmakta ve mimarlar ile şehir plancıları arasında bilgi ve etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan ve Mimarlık Lisans derecelerini alan öğrenciler, UIA’ya (Union Internationale des Architectes) üye olan Türkiye Mimarlar Odasından, mimar lisansını almaya hak kazanırlar.

Lisans öğrencilerimiz için geçerli olan ders listesi aşağıdadır:

(2018-2019 ders listesi için, lütfen tıklayınız.)

(2018-2019 eğitim planı için lütfen tıklayınız.)