iyte main site | faculty web site |
             8th Computational Design in Architecture Symposium was organized in İYTE 

             EWUQ-PORT 2014 Erasmus workshop was held in İYTE

             Seminar presentation by Prof. Dr. Ardeshir Mahdavi from Vienna University of Technology

             Design Community organized conferences with M artı D and Eke Architecture offices

             Summer school in Erythrai / Ildırı was held

             Seminar Presentation on Architectural Competitions was held by Ziya İmren

             Workshop on Watermarking Techniques was realized

             Dr. Vojtech Novotny'nin seminer sunumu

             Yrd. Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya'nın seminer sunumu

             Doç.Dr. Birgül Çolakoğlu'nun seminer sunumu

             Öğr. Gör. Dr. Deniz Güner'in seminer sunumu

             Yrd. Doç. Dr. Can Özcan'ın seminer sunumu

             Mimar Cengiz Bektaş ile söyleşi

             Dr. Claudia Czerkauer-Yamu'nun seminer sunumu

             Sayın Dr. Fatma Gül Öztürk'ün seminer sunumu

             Sayın Dr. Cengiz Özmen'in "Betonarme Konut Yapılarında Depreme Dayanıklı Mimari Tasarım" başlıklı seminer

             sunumu

             Öğr. Gör. sayın Svetlana Pashaeva'nın 'Gülbahçe Antik Kalıntıları' başlıklı seminer sunumu

             Mimar sayın Şevki Pekin'den proje semineri

             Sayın Dr. Claudia Czerkauer-Yamu'nun seminer sunumu

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri "Sürdürülebilirlik ve LEED" semineriyle sona erdi

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Çevre Düzeni ve İmar Planlarına Yönelik Doğal Eşik Analizleri

             ve Altlık Oluşturulması, İstanbul Örneği"

             Y. Arkeolog sayın Baran Aydın'ın "Klazomenai ve Erythrai Topoğrafyasına Genel Bir Bakış" başlıklı sunumu

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Tasarımla Kırmızıdan Yeşile"

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Çevre-Yapı-İnsan Sağlığı İlişkileri; Yapı Örnekleri"

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Sürdürülebilirlik ve Yönetim Sistemleri Standartları"

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Enerji Verimliliğinde Günışığının Önemi"

             Sayın Durmuş Temiz ve sayın Ercan Yücel'in "Giydirme Cam Cephe Sistem Uygulamaları" başlıklı seminer sunumu

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Mimaride Gün Işığı, Havalandırma ve İç Mekan İklimi"

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Denizlerin Yükselmesinin Mekansal Planlamaya Etkileri"

              Sayın Tamer Çalış'ın "AB Giriş Sürecinde Tuğla Kiremit Standartları ve CE Markalanması" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Angelina Zeynep Trupia'nın "Tasarım sürecinde ürün-tasarımcı ilişkisi üzerine çeşitli saptamalar" başlıklı

             seminer sunumu

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Dünyanın Sonu ve Mimarın Sorumluluğu"

              Sayın Dr. Ayşegül Sabuktay'ın "A Case of Public Policy Evaluation: Everyday Life in Kızılay" başlıklı seminer 

              sunumu

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri: "Türkiye Küresel Isınmadan Nasıl Etkilenecek?"

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri başladı

             Küresel Isınma Tasarım ve Teknoloji Seminerleri

             IYTE Mimarlık Bölümü’nde yürütülen yüksek lisans çalışması TRT haberlerinde, 26-27.12.2009

             Mimar sayın Melis Varkal'ın "Enerji Verimli Konut Tasarımı - Barcelona Örneği" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Aslı Deniz Özakar'ın "CONTEXT-MAPPING A Method to Gain Deeper Insights to User's Needs and Dreams" 

             başlıklı seminer sunumu

              The 3rd Seminar of the Energy Efficient Design

             The 2nd Seminar of the Energy Efficient Design

             The 1st Seminar of the Energy Efficient Design

             Enerji Etkin Tasarım Seminerleri

             Nottingham Üniversitesi ve East London Üniversitesinden sunum

             Mimar sayın Emre Arolat İYTE'deydi!

             Doç. Dr. sayın Yeşim Aktuğlu'nun "Mimarlıkta Çelik Kullanımı" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Cenk Tort'un 'Beton Dolgulu Kutu Profilden Çelik Strüktürel Sistemlerin Performans Bazlı Tasarımı' başlıklı

             seminer sunumu

             Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. sayın Murat Günaydın'ın "Ekip Çalışması" konulu seminer sunumu

             Mimar sayın Vedat Tokyay'ın "Işık ve gölgenin mekanda yarattığı mimari etkiler" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Özgür Sertaç'ın "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Şehir ve Bölge Planlamada Karar Verme Destek Sistemi Olarak

             Kullanımı" başlıklı seminer sunumu

             Doç. Dr. sayın Deniz Orhun'un "Türk Evi, Karşıyaka ve öğrenci projelerinde mekansal yapı" başlıklı seminer

             sunumu

             Sayın Yrd. Doç. Dr. Sinem Korkmaz'ın "Influence of Project Delivery Methods on Achieving High Performance,

             Sustainable Buildings" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Dr. Saygın Salgırlı'nın "Rethinking the Context for a Comparative History of Medieval Art and Architecture"

             başlıklı seminer sunumu

             Sayın Ahmet Açıkgöz'ün "Mimaride Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği" başlıklı seminer sunumu

             CP 592 Seminer ve UD 691 Seminer Dersi Final Sunumları

              "Kentsel ve Çevre Koruma Teknik Eğitim Gezisi" sunumu

             Sayın Yrd. Doç. Dr. Emre İlal'ın "Software Development in Architectural Design Computing" başlıklı seminer

             sunumu

             Sayın Konca Şaher'in "Room Acoustics Applications: Auralization as a tool to assess acoustical quality" başlıklı

             seminer sunumu

             Sayın Doç. Dr. Murat Günaydın'ın "Simulation Research 2" başlıklı seminer sunumu

             Schiedel Baca Sistemleri Teknik Müdürü sayın Barış Say'ın "Baca Sistemleri" başlıklı sunumu

             Sayın Dr. Çiğdem Tarhan'ın "Detection of Environmental and Urbanization Change Using Remote Sensing and GIS:

             Izmir Case" başlıklı seminer sunumu

             Seminar presentation of "Teaching / Forming / Framing a Scientifically Oriented Architecture in Turkey between

             1956-1982" by dear Dr. Tonguç Akış

              Doç. Dr. sayın Serdar Kale'nin "Statistical Analysis in Architectural Research" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Kazanasmaz'ın "Quantitative Research" başlıklı seminer sunumu

          Sayın Dr. Giorgio Gasco'nun "Swinging Border" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Yrd. Doç. Dr. Erdem Erten'in "Historian in the Archive" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Yrd. Doç. Dr. Tahsin Başaran'ın "Thermal Analysis of Roman Baths and the Domed Houses in Harran"

             başlıklı seminer sunumu

             Sayın Öğr. Gör. Dr. Ufuk Ersoy'un "Rereading History" başlıklı seminer sunumu

             "AB Giriş Sürecinde Tuğla-Kiremit Standartları ve CE Markalanması" semineri

              Sayın Yrd. Doç. Dr. Adile Avar'ın "Discourse Analysis and Archaeology of Knowledge" başlıklı seminer sunumu

             Sayın Öğr. Gör. Dr. Ela Çil'in "Mixed Studies" başlıklı seminer sunumu  

              "Araştırma Yöntemleri" Üzerine Seminerler

             Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. sayın Murat Günaydın'ın "Ekip Çalışması" konulu seminer sunumu

             Sayın mimar Selin O. Öğütçü'nün "Leading the 'Green' Way: Architecture and Sustainability" başlıklı seminer

             sunumu

             Mimarlık Fakültesi Tanışma Günlerinde "Bursa Santral Garaj Kent Meydanı, Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışması"                     proje tanıtımı ve film gösterimleri

             Mimarlık Fakültesi Tanışma Günlerinde "Mimarlık ve Şehir Planlama Meslek Alanlarının Bugünü ve Geleceği" Paneli

             Mimarlık Fakültesi Tanışma Günlerinde, öğrenci yarışma sunumları ve AFA tanıtımı

             Mimarlık Fakültesi Tanışma Günleri, Erasmus ve Yandal Program tanıtımlarıyla devam ediyor

             İnşaat Mühendisi sayın Ertan İlter'in "Gerçek Dünyadan CAD'e" başlıklı sunumu

             CP 354 Urban Transportation Planning Dersi Final Sunumu

             Sayın Fatma Nurşen Kul'un "Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Değerlendirilmesi ve Korunması, Örnek  

             Çalışma: İzmir İlkokul Binaları" başlıklı sunumu

              Sayın Selçuk Özdil'in "Çelik Yapılar" başlıklı sunumu

              TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, "Meslek Seminerleri Dizisi-2"

             Planlama Topluluğu, "Kayseri Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Buluşması" sunumu

             Sayın Y. Mimar Arzu Temizsoy'un "Tasarımın Mimari Koruma - Onarım Projelerinde Rolü Nedir?" başlıklı seminer

             sunumu

             Sayın Ar. Gör. Ufuk Ersoy'un 'Camın Fiktif Niteliği' başlıklı sunumu

             Sayın Öğr. Gör. Yankı Göktepe'nin "Ürün Tasarımlarına Bakış" başlıklı sunumu

             Sayın Doç. Dr. Murat Çelik'in "İstanbul Ulaşım Ana Planı Çalışması" başlıklı sunumu

              Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencilerimizden Sinem Samancı'nın "Sinetopya'da 'Herhangi-Bir-Yer'den 'Yok-Yer'e

              Yer[siz]leşme Halleri" başlıklı sunumu

             Kent Plancısı sayın Faruk A. Göksu'nun "Kentsel Dönüşüm: Kavramlar, Uygulamalar" başlıklı sunumu

             Mimar ve karikatür sanatçısı sayın Eray Özbek ile söyleşi

             Y. Mimar ve Mühendis sayın Mustafa Burç'un "Almanya'da Uygulamalı Mimarlık: Isı ve Ses Yalıtımı Uygulamaları"

             başlıklı sunumu

             Ar. Gör. İpek Akbaylar'ın "Tarihi Bir Konutun Yakın Erimli Dijital Fotogrametri ile Belgelenmesi" ve Ar. Gör. Fulya

             Murtezaoğlu'nun "Alaçatı'da Tarihi Bir Konutun Belgelenmesi" başlıklı sunumları

              Sayın Prof. Dr. Cevat Erder'in "Koruma ve Uluslararası Örgütler" başlıklı sunumu

              Sayın Yrd. Doç. Dr. Özlem Erdoğdu Erkarslan'ın "XX-XY Tasarımda Baskın Gen: Feminist Mimarlık Pratiği Neler

              Vaad Ediyor?" başlıklı sunumu

             Sayın Yrd. Doç. Dr. Yavuz Duvarcı'nın "Once Upon A Time In The East" başlıklı sunumu

             Prof. Dr. David Arditi semineri gerçekleşti

             Prof. Dr. David Arditi semineri

             Prof. Dr. Uğur Tanyeli ile söyleşide buluştuk

             Prof. Dr. Uğur Tanyeli İYTE Mimarlık Fakültesine geliyor

              Mimar Yakup Hazan ile söyleşide buluştuk

              Mimar Yakup Hazan ile söyleşi

              Mimar Nevzat Sayın ile söyleşi

             Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Ela Çil'in sunumu