iyte main site | faculty web site |
 

  

TÜMA - Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması

 

Nature Index'e göre Türk Üniversiteleri arasında İYTE 5. sırada