ana sayfa | iyte ana sayfa | fakülte ana sayfa |
 

 01. genel bilgi

           bölüm hakkında

           vizyon

 02. program

           Lisans|yüksek lisans

           doktora

 03. araştırma

           araştırma alanları    

           tez konuları

           araştırma projeleri

 04. kadro

           akademik kadro

           idari kadro

 05. aktiviteler

            güncel haberler

            seminerler

 

 06. portfolyo

           mimari projeler    

           ödüller

           öğrenci projeleri

     07. English

 

Genel Bilgiler

Mimarlık Lisans derecesine sahip adaylar için, Mimarlık Yüksek Lisans programı dört yarıyıl sürmektedir. Program, öğrencilere, mimarlık disiplinini değişik görüş açılarından inceleyebilme fırsatı sunmaktadır. Programın çalışma alanları, tasarımda biliş ve biliş çalışmaları, yapı fiziği (enerji etkin tasarım, aydınlatma, akustik), mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi, kinetik mimarlık(hareketli sistemler), mimarlıkta mesleki organizasyona dair ilkeler, proje ve yapım yönetimi, ve sürdürülebilir mimarlığı kapsamaktadır. Öğrenciler, kendilerinin yönlendirebileceği ileri düzeyde bir çalışma programını, belirlenmiş bir fakülte üyesinin danışmanlığı altında takip etmektedirler. Öğrencilerden, Research Methods I, Thesis Research  ve araştırma alanı derslerinden biri (Introduction to Architectural Historiographie, Principles of Building Physics, Socio-Cultural Studies in Architecture,  ve ya Project Management) derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun ve danışmanları tarafından onaylanmış dört adet seçmeli ders almaları istenmektedir. Program sonunda hazırlanan ürün yazılı bir tezdir. Söz konusu programdan mezun olanların, çalışmalarına, akademik alanlarda devam etmeleri beklenmektedir.

Yüksek Lisans öğrencilerimiz için geçerli olan ders listesi aşağıdadır:

(2016-2017 Eğitim planı ve ders içerikleri için, lütfen tıklayınız.)