MOBBİG50-İYTE

MOBBİG50 buluşması İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde geçmiş MOBBIG toplantılarının değerlendirilmesi ve gelecek toplantılar için önerilerin alınması amacıyla 29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı ancak 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm Dünya’yı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle tüm Dünya ve Türkiye’de sosyal hayatı kısıtlayıcı çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler çerçevesinde ülkemizde de akademik çalışmaların uzaktan sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple MOBBIG50 buluşması geleneğimizi sürdürmek için acil bir durum olmadığı sürece yüz yüze buluşabileceğimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buluşmamız ertelenmiş olsa da değerlendirme ve önerileri internet ortamında forum sitesi üzerinden almayı uygun gördük. Bu sayede MOBBIG50 için sizlerin katkılarıyla ön bir çalışma ve hazırlık yapmış olacağız.

Prof. Dr. Koray Korkmaz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Mimarlık Bölüm Başkanı