TÜBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!

TÜBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 2. Dönem 1001 Proje Destekleri Programı
Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Yaratıcılığa İlişkin Üstbilişin Rolü: Üstbiliş Temelli Bir Dijital Öğrenme Destek Uygulamasının Geliştirilmesi ve Etkilerinin Araştırılması

– Prof. Dr. Fehmi Doğan: Proje Yürütücüsü (Mimarlık)
– Doç. Dr. Tonguç Akış: Araştırmacı (Mimarlık)
– Dr. Altuğ Kasalı: Araştırmacı (Mimarlık)
– Dr. Öğr. Görevlisi Özgür Örün: Araştırmacı (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
– Prof. Dr. Soner Yıldırım (ODTÜ): Danışman (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri)
– Doç. Dr. Selma Tekir: Danışman (Bilgisayar Mühendisliği)
– Doç. Dr. Engin Duran: Danışman (Şehir ve Bölge Planlama)
– Doktora Öğrencisi Gizem Yazıcı: Bursiyer (Mimarlık)
– Doktora Öğrencisi Emre Yazıcı (İTÜ): Bursiyer (Elektrik Elektronik Mühendisliği)

Dekan hocamız başta olmak üzere diğer tüm hocalarımızı ve ekip üyelerini tebrik ederiz.