Yüksek Lisans

Genel Bilgiler

Mimarlık Lisans derecesine sahip adaylar için, Mimarlık Yüksek Lisans programı dört yarıyıl sürmektedir. Program, öğrencilere, mimarlık disiplinini değişik görüş açılarından inceleyebilme fırsatı sunmaktadır. Programın çalışma alanları, tasarımda biliş ve biliş çalışmaları, yapı fiziği (enerji etkin tasarım, aydınlatma, akustik), mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi, kinetik mimarlık(hareketli sistemler), mimarlıkta mesleki organizasyona dair ilkeler, proje ve yapım yönetimi, ve sürdürülebilir mimarlığı kapsamaktadır. Öğrenciler, kendilerinin yönlendirebileceği ileri düzeyde bir çalışma programını, belirlenmiş bir fakülte üyesinin danışmanlığı altında takip etmektedirler. Öğrencilerden, Research Methods I, Thesis Research  ve araştırma alanı derslerinden biri (Introduction to Architectural Historiographie, Principles of Building Physics, Socio-Cultural Studies in Architecture,  ve ya Project Management) derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun ve danışmanları tarafından onaylanmış beş adet seçmeli ders almaları istenmektedir. Program sonunda hazırlanan ürün yazılı bir tezdir. Söz konusu programdan mezun olanların, çalışmalarına, akademik alanlarda devam etmeleri beklenmektedir.

Mimarlık lisansüstü programları eğitim planı için lütfen tıklayınız.

Mimarlık lisansüstü programları ders içerikleri için lütfen tıklayınız.