Lisans

Genel Bilgiler

Mimarlık Lisans programı, sekiz yarıyıl süren bir programdır. Ayrıca altışar haftadan oluşan toplam üç dönemlik yaz stajı uygulaması söz konusudur. Lisans programının yapısı, yaratıcı düşünmeyi teşvik ederek öğrencilere tasarım problemlerini analiz edebilme ve çözüm üretebilme yeteneğini kazandırma ve öğrencilerin gerekli teknik ve kuramsal bilgiyle donanımlarını sağlama amacına yönelik olarak şekillendirilmiştir. Yaz stajları (ölçüm, ofis ve şantiye) mimarlık öğrencilerinin mesleki pratiğe dair yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Diğer mimarlık programlarında rastlanmayan bir özellik olarak, ilk iki yarıyıl boyunca, mimarlık ve şehir planlama öğrencileri, tasarım ve yapı derslerini beraber almaktadırlar. Ayrıca, yedinci dönemde her iki bölümün öğrencileri, büyük ölçekli kentsel tasarım problemlerini işbirliği yaparak çözebilmelerini sağlayan kentsel tasarım stüdyosuna girmektedirler. İki programın bu şekilde birleştirilmesi, yapılı çevreye dair yaklaşımlar arasındaki işlevsel ilişkiyi yansıtmakta ve mimarlar ile şehir plancıları arasında bilgi ve etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan ve Mimarlık Lisans derecelerini alan öğrenciler, UIA’ya (Union Internationale des Architectes) üye olan Türkiye Mimarlar Odasından, mimar lisansını almaya hak kazanırlar.

Lisans öğrencilerimiz için geçerli olan ders listesi aşağıdadır:

Mimarlik Bölümü Lisans Programı Eğitim Planı 2023-2024 ve sonrası

Mimarlik Bölümü Lisans Ders İçerikleri 2023-2024 ve sonrası

 

Mimarlik Bölümü Lisans Programı Eğitim Planı 2022-2023 ve öncesi

Mimarlık Bölümü Lisans Ders İçerikleri 2022-2023 ve öncesi

 

–> Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş bilgileri için lütfen tıklayınız.