Doktora

Genel Bilgiler

Mimarlık Doktora programı, söz konusu alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olan adayları kabul etmektedir. Program adaylarının, ileri düzey mimari okumalarda belirli bir derecede uzmanlığa ve istisnai ilgiye sahip olması beklenmektedir. Programın iki yıllık ders sürecinde, öğrencilerden, Epistemological Foundations of Research  ve Seminar derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun olarak seçilmiş altı adet seçmeli dersi almaları istenmektedir. İkinci yılın sonunda öğrenciler, kendi çalışma alanlarına dair zorunlu ve ayrıntılı bir sınava tabi olacaklar ve inceleme jürisinin karşısında çalışmalarının savunmasını yapacaklardır. Program sonunda hazırlanan doktora tezinin inceleme jürisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Mimarlık lisansüstü programları eğitim planı için lütfen tıklayınız.

Mimarlık lisansüstü programları ders içerikleri için lütfen tıklayınız.