Misyon & Vizyon

MİSYON:

İYTE Mimarlık Bölümünün misyonu Mimarlık alanına yönelik yetkin meslek adamı, araştırmacı, sanat ve
bilim insanlarını yetiştirmek ve söz konusu alanlarda bilimsel çalışmalar yürüterek bilgi alanının
gelişmesini sağlamaktır.

VİZYON:

Yukarıdaki ana hedefimiz çerçevesinde bu hedefe ulaşmak için:

  • Lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinin niteliğini takım çalışması, disiplinler arası yaklaşım ve araştırma tabanlı anlayışla geliştirmek.
  • Mimar adaylarının tasarım, tarih, yapı elemanları ve sistemleri, strüktür, mimari eleştiri, genel kültür ve diğer ilgili alanlarda yetkinliğini sağlayacak eğitim-öğretim programlarının çağın gereklerine uygun şekilde sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak.
  • Problemleri çözerken araştırmacı, alternatif üretici, esnek, yaratıcı çözümler geliştirebilen mimar ve akademisyenleri yetiştirmek.
  • Değişime her şeyden önce kendisinden başlayan, fiziksel ve ruhsal sağlığına özen gösteren, aile, çevre ve toplumsal görevlerinin bilincinde, hür irade sahibi, yaptığı işin lideri olabilen bireyler yetiştirmek.
  • Çok boyutlu ve değişkenli bina/yapı tasarım sürecinin toplumsal sorumluluğunu algılayan ve mimarlık hizmetlerini bu sorumlulukla, ürettiği hizmeti övünerek veren mimarlar yetiştirmek.
  • Misyonu ile hareket eden İYTE Mimarlık Bölümü bu vizyon ve misyon çerçevesinde kenetlenmiş eğitim-öğretim kadrosuyla görev yapmaktadır.