Akademik Personel

Doç. Dr. Tonguç AKIŞ

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2001
“Gündelik Hayat ve Kentsel Mekan: Yüksel Yaya Bölgesi’nde Yürümek”
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2008
“Türkiye’de 1956–1982 yılları arasında Bilim Odaklı bir Mimarlığı Öğretme / Kurma / Çerçeveleme”

Çalışma Alanları

 • Kentsel Mekan
 • Mimarlık Eğitimi
 • Temel Tasarım

Prof. Dr. İpek AKPINAR

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1990
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarı Tasarım., 1993.  “Mimarlıkta Aks”
Doktora: University College London, Bartlett School of Graduate Studies. 2003. “The Rebuilding of Istanbul after the Plan of Henri Prost, 1937-1960: from secularisation to Turkish Modernisation”

Çalışma Alanları

 • Mimarlık Kuramı ve Eleştiri  (Kent ve mimarlık ilişkileri, kültürel ve toplumsal bellek, tasarım ile kentli-kullanıcı-mahalleli, sosyal aktörler, paydaşlar ve doğa ile etkileşim, katılımcı tasarım)
 • Mimari tasarım kuramları ve yöntemleri (Eleştirel ve bütüncül tasarım, süreç ve temsiliyet ilişkileri)
 • Etik, tasarım pratikleri ve sorumlulukları (Mimarlık eğitimi, yüksek öğrenimde eğitim/topluma fayda, mimari tasarım eğitimi)

Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1990. 
Yüksek Lisans – Mimari Restorasyon: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimari Restorasyon Yüksek Lisans Programı, 1995, Tez: “Efes Tiyatrosunun Gelecekteki Koruma ve Kullanım Modellerine İlişkin Öneriler”, danışman: Öğr. Gör. Emre Madran, eş danışman: Prof. Dr. Cevat Erder
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005, Tez: “Modern İspanya ve Yunanistan’daki Antik Tiyatroların Bir Tipolojisi – Jeo-Tarihsel Bir Yaklaşım”, danışman: Prof. Dr. Cevat Erder

Çalışma Alanları

 • UNESCO Dünya Mirası Programı
 • Dünya Mirası alanlarının koruma tarihi
 • Dini ve manevi öneme sahip Dünya Mirası alanları
 • Hafıza alanlarının yönetimi
 • Arkeolojik peyzaj yönetimi
 • Antik performans binalarının modern kullanımlarıH

Yarı-Zamanlı Öğr. Gör. Ender AYDIN

Eğitim

Lisans: Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2001

Çalışma Alanları

 • Yapı Bilgi Modellemesi
 • Mimari Yazılımlar Profesyonel Eğitmenliği

Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1991 
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik, 1995
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Enerji, 2002

Çalışma Alanları

 • Bina enerji performansı
 • Isı transferi
 • Sayısal akışkanlar mekaniği
 • Isıl enerji depolama
 • Isıl konfor

Öğr. Gör. Virginia COUCH

Eğitim

Lisans: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1986 
Yüksek Lisans: Yale Mimarlık Okulu, 1991

Çalışma Alanları

 • İnşaat malzemelerinin kimyası ve binaların yıpranmasına yönelik yapı malzeme ve yöntemleri
 • Yapı hatalarını içeren strüktürel tasarım
 • Bina tasarımında doğal havalandırma ve doğal aydınlatma kullanımı
 • Çevre dostu inşaat malzemeleri
 • Çevre dostu kalkınma
 • Mimari öğretim yöntemleri

Yarı-Zamanlı Öğr. Gör. Dr. Onurcan ÇAKIR

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2009
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2012
“Doğal havalandırma olan binalarda akustik problemlerin önlenmesi için bir cephe sistemi önerisi”
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2019
“Kapalı kamusal mekanlarda akustik konfor değerlendirmesi için bir model”

Çalışma Alanları

 • Mimari Akustik
 • Hacim Akustiği
 • Gürültü Kontrolü
 • Mimarlıkta Doğal Taş
 • Mimari Tasarım

Dr. Ögr. Üyesi Hasan Burak ÇAVKA

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1999
Yüksek Lisans: The University of British Columbia, İnşaat Muhendisliği Bölümü, Proje ve İnşaat Yönetimi Programı, 2010, “Characterizing bottlenecks in building design coordination meetings”
Doktora: The University of British Columbia, İnşaat Muhendisliği Bölümü, Proje ve İnşaat Yönetimi Programı, 2017, “Understanding the transition to BIM for facility owners” 

 

Çalışma Alanları

 • Yapı bilgi modellemesi (BIM)
 • Sanal tasarim ve yapım (VDC)

Prof. Dr. Şeniz ÇIKIŞ

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1988 
Yüksek Lisans: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993
“Pedestrian Spaces at Urban Areas” (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Prof. Dr. Orcan Gündüz)
Doktora: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998
“Typological Transformation in Turkish Architecture During the Process of Prepherilisation” (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Prof. Dr. Mehmet Türeyen)

Çalışma Alanları

 • Kırsal Mimarlık, Yapılı Çevre ve Kalkınma
 • Konut Mimarlığı
 • İzmir Tarihi
 • Mimarlık Eğitimi 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DEMİR

Ugur Demir foto

Eğitim

Lisans: Kocaeli Universitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2007
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı Mühendisliği Programı, 2013 “Axial Behavior of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites Wrapped by FRP Sheets”
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı Mühendisliği Programı, 2020 “Assessment of Seismic Performance of RC Members after Fire Exposure through Large-scale Testing”

Çalışma Alanları

 • Yapısal Deprem/Yangın Mühendisliği
 • Betonarme Yapılar
 • Onarım/Güçlendirme
 • Yapı Sağlığının İzlenmesi
 • Yüksek Performanslı Beton/Kompozitler
 • Lifli Polimerler

Prof. Dr. Fehmi DOĞAN

Dekan

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1994
Yüksek Lisans: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora: Georgia Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2003 

Çalışma Alanları

 • Programlamadan, kavramsal gelişim ve kullanım sonrası değerlendirmeye mimari
 • Tasarım süreci üzerine inceleme
 • Temsil sistemleri ile tasarımda düşünce süreci arasındaki ilişki

Doç. Dr. S. Zeynep DOĞAN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1999
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2000
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2005

Çalışma Alanları

 • Yapı Mühendisliği ve Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,
 • Proje Yönetimi,
 • Yapım İzni Süreçleri

Doç. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1992 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Mimarlık Bölümü, 1997
“Geleneksel Yerleşimlerde Yeni Yapı Tasarlamak: Muğla, Datça Mahallesi Örneği”
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2004
“Türkiye’de Sürdürülebilir Mimarlığa Eleştirel Bakış: Seyrek Belediyesi için Öneri”

Çalışma Alanları

 • Sürdürülebilir gelişme, tasarım ve mimari, Türkiye’de sürdürülebilir mimari
 • Bina performansı araştırmaları: tarihi – mevcut yapılar, performans ölçüm ve simülasyonları
 • Doğa – yapılı çevre ilişkisi: kırsal yaşam, geleneksel mimari, permakültür tasarımı, alternatif yaşam alanları

Dr. Öğr. Üyesi Berk EKİCİ

Eğitim

Lisans: Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2011
Yüksek Lisans:  Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2014, “Mimarlıkta Çoklu Performansa Dayalı Bilişimsel Tasarım: Tümleşik Yüksek Yapılar”
Doktora: Technische Universiteit Delft, Mimarlık ve Yapılı Çevre Fakültesi, Mimari Tasarımda Bilişim, 2022, “Kendi Kendine Yeten Yüksek Yapılara Doğru: Yapay Zeka Kullanarak Performans Optimizasyonu”

Çalışma Alanları

 • Hesaplamalı Tasarım
 • Performansa Dayalı Tasarım
 • Mimarlıkta Makine Öğrenmesi ve Optimizasyon

Prof. Dr. Erdem ERTEN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1994
Yüksek Lisans:  Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, 2004 

Çalışma Alanları

 • 19. ve 20. yüzyıl mimarlık ve şehirciliği (İkinci Dünya Savaşı sonrası odaklı)
 • 18. ve 19. yüzyıl İngiliz estetik kuramı ve peyzaj mimarlığı

Öğr. Gör. Dr. Can GÜNDÜZ

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998
Yüksek Lisans: Carnegie Mellon University, 2000
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012            

Çalışma Alanları

 • Kentsel ve Yerel Üretim / Tüketimin Kültürel Politik Ekonomisi
 • Sosyo-mekansal Araştırmalarda Görsel Düşünme
 • Bilgisayar Destekli Tasarım

Prof. Dr. Mustafa Emre İLAL

Eğitim

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993
Yüksek Lisans: Carnegie Mellon Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1996
Doktora: Carnegie Mellon Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2001

Çalışma Alanları

 • Bina performansı
 • Akustik
 • Bilişim teknolojisi
 • Bilgisayar destekli tasarım

Doç. Dr. Ülkü İNCEKÖSE

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1999, “Denge Kavramı ve Statikten Dinamiğe Doğru olan Değişimin Mimari Sonuç Ürün Üzerindeki Etkileri”
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2006
“Mimarlık Bilgisinin Yeniden Yapılandırılması Amacıyla Doğa Bilimlerinin Araçsallaştırılması: Lissitzky, Doesburg, Meyer, Teige”

Çalışma Alanları

 • Mimari ve Kentsel Tasarım
 • Mimarlık ve Kent Tarihi
 • Mimarlık Bilgisi ve Bilimsel bilgi 
 • Kırsal Mimari
 • Bergama Kent Tarihi

Prof. Dr. SERDAR KALE

Rektör Yardımcısı

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1992
Yüksek Lisans: Heriot-Watt Üniversitesi, Proje Yönetimi, 1994
Doktora: Illinois Teknoloji Enstitütüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1999

Çalışma Alanları

 • Yapım yönetimi, teknoloji ve innovasyon yönetimi, ve performans değerlendirmesi.

Doç. Dr. Altuğ KASALI

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim

Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2003
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2006 “İzmir’deki Özel İlköğretim Okullarında Sınıf-dışı Mekanların Değerlendirilmesi: Öğrenciler Arası Etkileşime Etki Eden Faktörlerin değerlendirilmesi
Doktora: Georgia Teknoloji Enstitüsü, USA, Mimarlık Bölümü, 2013, “Sağlık Yapıları Tasarımında Kanıt Kavramının Rolü Üzerine Etnografik Bir Araştırma”

Çalışma Alanları

 • Tasarım Çalışmaları
 • Çevre ve Davranış Çalışmaları
 • Sağlık Yapıları Tasarımı

Prof. Dr. Tuğçe KAZANASMAZ

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2000
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2002
“Hastane Mimarisinde Aydınlatma: Yatan Hasta Bölümlerindeki Aydınlatma”
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2005
“Sağlık Yapılarındaki Yatan Hasta Bölümlerinin Planimetrik Tasarım Etkerliği Üzerine Bir Araştırma”

Çalışma Alanları

 • Mimari aydınlatma 
 • Binaların doğal aydınlatma performansı
 • Fiziksel çevre kontrolü
 • Enerji etkin tasarım(konutların enerji performansı)

Yarı-Zamanlı Öğr. Gör. Tolga KEZER

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2005

Doç. Dr. Kıvanç KILINÇ

Eğitim

Lisans: Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1999
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2002
Doktora: New York Eyalet Üniversitesi (SUNY), Binghamton, Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı, 2010
“Cumhuriyet Kadını İmgesinin İnşası: Ankara’da Toplumsal Cinsiyet, Sınıf ve Evselliğin Mekansal Politikası, 1928-1952” 

Çalışma Alanları

 • Türkiye ve Orta Doğu’da Sosyal Konutun Tarihi, Tipolojileri ve Güncel Pratikleri
 • Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Kültürü
 • Enformel Kentsel Gelişme ve Barınma Sorunu
 • Kent Tarihi, Kimliği ve Hafızası (20. YY)
 • İslam Sanatı ve Mimarisi
 • Temel Tasarım ve Eğitimi

Prof. Dr. Koray KORKMAZ

Bölüm Başkanı

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 1995
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2004
“Kinetik Mimaride Tasarım Olanaklarının Çözümlemeli Araştırması”

Çalışma Alanları

 • Strüktür tasarımı ve mekan organizasyonu
 • Kinetik mimarlık
 • Yapı teknolojisi
 • Depreme dayanıklı yapı tasarımı

Öğr. Gör. Dr. Kamal Eldin MOHAMED

Eğitim

Lisans (Mimari Mühendislik): Mimarlık Bölümü, Alexandria Üniversitesi, Mısır, 1987 Diploma (Mimari Mühendislik): Mimarlık Bölümü, Alexandria Üniversitesi, Mısır, 1988
Yüksek Lisans (Yapı Bilimi): Mimarlık Fakültesi, Clemson Üniversitesi, Clemson,USA,1994   
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2018 ‘“Integrating sustainability principles into architectural design studio”    

Çalışma Alanları

 • Mimarlık Eğitimi
 • Tasarım Stüdyosu Pedagojisi ve Tasarım Süreçleri
 • Sürdürülebilir Tasarım, Ekolojik Tasarım, Yeşil Bina Tasarımı
 • Enerji Verimli Yapı Tasarımı
 • Düşük Gelirli Gruplar İçin Konut
 • Yapım Yönetimi, Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri, Proje Yönetimi
 • Yapılarda Kullanım Sonrası Performansı.

Yarı-Zamanlı Öğr. Görevlisi
Atahan TOPÇU

Eğitim

Lisans:  Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2017
Yüksek Lisans: Architectural Association School of Architecture, 2019

Çalışma Alanları

 • Mimari ve kentsel tasarım
 • Konut mimarlığı
 • Yapı fiziği ve imalat teknikleri

Yarı-Zamanlı Öğr. Görevlisi Mert VELİPAŞAOĞLU

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2006
Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2008

Doç. Dr. Ebru YILMAZ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1995
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 1998 “Mimarlıkta Teknolojik İfade Üzerine Bir Çalışma”
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2004
“Yapılaşmış Çevrenin Yeniden Üretim Sürecinde Yer: İzmir-Kordon Örneği”

Çalışma Alanları

 • Mimari ve Kentsel Tasarım
 • Mimarlık Tarihi ve Teorisi
 • Kent Tarihi
 • Sanat-Tasarım Arakesitinde Eleştirel Pratikler

Araştırma Görevlileri

Dr. Ar. Gör. Ali Berkay AVCI

Eğitim

Lisans: İyte Mimarlık 2012
Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2018
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Bina enerji performansı
 • Isıl konfor

Ar. Gör. Berkay Batuhan BOSTAN

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Yapı Bilgi Modellemesi uygulamaları ve performans analizi
 • Proje yönetimi

Ar. Gör. Deniz CANARAN

Eğitim

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2018
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü 

Çalışma Alanları

 • Mimari ve Kentsel Tasarım
 • Kamusal mekan

Ar. Gör. Ilgın ÇATAROĞLU

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2020
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2020
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Mimari aydınlatma
 • Binaların doğal aydınlatma performansı
 • İnsan odaklı aydınlatma tasarımı

Ar. Gör. Elif NAZ ÇELİK

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2021
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Yapısal yangınlar / depremler
 • Yapısal onarım ve güçlendirme

Ar. Gör. Aslıhan ÇEVİK

Eğitim

Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2016
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2020
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Tasarım Bilişi
 • Tasarım Temsili
 • Sanal gerçeklikte tasarım

Ar. Gör. Tansu DEĞİRMENCİ

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül University, Department of Architecture (2017)
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül University, Department of Architecture, Restoration Program (2020)
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Çalışma Alanları:
 • Kültürel Miras
 • UNESCO Dünya Miras Programı
 • Somut Olmayan Kültürel Miras

Ar. Gör. Özüm DÜLGEROĞLU

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2017
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Housing Discourse

 • Architectural and Spatial Utopias

Ar. Gör. Ceren ERGÜLER

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2021
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Mimarlık Sosyolojisi
 • Kamusal Mekan
 • Kentsel Mekan 
 • Çatışma Kuramı ve Mimarlık

Ar. Gör. Betül ERGÜN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2017
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2022, ‘Kenevir-Toprak Yapı Bloklarının Karşılaştırmalı Enerji Performans Analizi’
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Bina enerji performansı
 • Sürdürülebilir yapı malzemeleri
 • Yapı malzemelerinin karakterizasyonu ve performans değerlendirmesi
 • Toprak yapım teknikleri ve mimarisi

Ar. Gör. Dr. Nil Nadire GELİŞKAN

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2012
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi. Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Programı, 2015
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2022

Çalışma Alanları

 • Mimarlık Tarihi ve Teorisi
 • Kent Tarihi
 • Kent Morfolojisi

Ar. Gör. Dr. Mümine GERÇEK

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü 

Çalışma Alanları

 • Yapı Fiziği
 • Binalarda Enerji

Ar. Gör. Ece GÜLEÇ

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2017
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Taktiksel kentleşme
 • Mekan üretim pratikleri
 • Marjinal mekan

Ar. Gör. Şebnem GÜR

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2007
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Mimarlık Bölümü, 2017, “Devre Birleştirme Yöntemi Kullanılarak Ters-Paralelkenar Devreler ile Tek Serbestlik Dereceli Düzlemsel Mekanizmaların Tasarımı”
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Kinetik Mimarlık
 • Mimaride Hareket ve Dönüşüm
 • Hareketli Strüktürler
 • Makas Sistemler
 • Katlanır-plak Sistemler

Ar. Gör. Yeliz KESKİN

Eğitim

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2016
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2019
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü 

Çalışma Alanları

 • Arkeolojik Alanlarda Mimari Düzenlemeler
 • Katılımcı Mimarlık
 • Kırsal Mimari

Ar. Gör. Dr. Merve Ayten KILIÇ

Eğitim

Lisans: Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2010
Yüksek Lisans Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Permakültürel Yaklaşımlar
 • Sürdürülebilirlik Senaryoları ve Yerel Sürdürülebilirlik
 • Enerji Etkin Tasarımlar
 • Karbon Ayak İzi
 • Doğaya Duyarlı Mimari

Ar. Gör. Özge KURBAN

Eğitim

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlik Bolumu (2012)
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Mimari Restorasyon Bölümü, 2019
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü 

Çalışma Alanları

 • Vernaküler mimarlık
 • Mimarlık tarihi yazımı
 • Kırsal miras
 • Sözlü tarih

Ar. Gör. Gönenç KURPINAR

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2017
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Computer Aided Design
 • Literary Spaces
 • Utopias

Ar. Gör. Nazmiye ÖZTAŞ

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Kentsel müdahale
 • Alternatif mekansal pratikler
 • Sivil inisiyatif
 • Tasarım kolektifleri

Ar. Gör. Yasemin ÖZTÜRK

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2014
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Doktora : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı
 • Doğal Aydınlatma Performansı
 • Hacim Akustiği ve Gürültü Kontrolü

Ar. Gör. Dr. Işılay SHERIDAN

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (Kültürel Mirasın Korunması Programı)
Yüksek Lisans: Politecnico di Milano Mimarlık (Şubat 2015 – Temmuz 2015)
Doktora : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Mimari Tasarım
 • EXPO
 • Arkeolojik Alanlarda Belgeleme ve 3D Modelleme
 • Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Korunması
 • Endüstri Tarihi, Yapıları ve Endüstri Mirası

Ar. Gör. Buse Ezgi SÖKÜLMEZ

Eğitim

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2019
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Mimari Tasarım
 • Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi (1990 sonrası odaklı)
 • Mimarlık ve Medya, Yeni Medya

Ar. Gör. Özge Deniz TOKÖZ

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü (2015)
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü (2018)
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü 

Çalışma Alanları

 • Arkeolojik alanların korunması ve sunumu
 • Miras alanları yönetimi

Ar. Gör. Müjde YAR

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Çalışma Alanları

 • Kinetik Mimarlık
 • Hareketli Taşıyıcı Sistemler

Prof. Dr. Ela ÇİL (Emekli)

Eğitim

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992
Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım, 1995
University of Michigan, Master of Science, 2001
Doktora: University of Michigan, Doctoral Program in Architecture, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, 2005
“Exploring the Construction of the Identities of Kula, a Place in Aegean Anatolia”

Çalışma Alanları

 • Mekan kuramları: Algı, zaman, beden, hareket, yaşam 
 • Gündelik yaşam ve mekan kullanımları; özellikle: Tasarlanan ve yaşanan mekan ilişkisi, (sürekli dönüşen yaşam, sabit mekan sorunu) gündelik yaşamın öteki mekanları, tarihi bir mekanda yaşamı sürdürmek ve gündelik yaşamın içinde mekanı belgelemek ve belgenin doğasına uygun ifade ortamını oluşturmak
 • Anlatılarda mekan: Sözlü tarih metinlerinde bellek, kimlik, aidiyet, ideoloji ilişkisi, ve özellikle 19.yüzyıl romanlarına odaklanan edebiyat ve mekan ilişkisi üzerine incelemeler
 • Mekan ve sosyo-kültürel ayrımlar; Özellikle kamusal-özel mekan ayrımı ve mekan üzerinden kurulan ve ifadelendirilen güç ilişkileri
 • Yaşam alanı olarak eğitim mekanları ve sosyo-kültürel bir ortam olarak mimarlık eğitimi; Proje stüdyolarında iletişim, mimari stüdyo ortamı, değerlendirme ve ölçme ilişkisi