Fanfarchitecture

Fanfarchitecture Talk 2018 : “Tütkiye’de Tarım Politikaları ve Kırsal Planlama”

Yrd. Doc. Dr. Neriman Yörür// DEÜ

 

Fanfarchitecture Talk 2018 : “Ekonomik Kavramlar ve Kırsal Kalkınmayı Düşünmek”

Dr. Öğretim Üyesi Esin Candan // DEÜ

Fanfarchitecture Talk 2018 : “Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü”

Dr. Öğretim Üyesi Emel Karakaya // İzmir Demokrasi Üniversitesi

Fanfarchitecture Talk 4.2 :”Kıyıda Mimarlık”

Nevzat Sayın

Fanfarchitecture Talk 4.1.:”Mimari Maket Yapım Teknikleri”

Metin Kılıç // M artı D Mimarlık

Fanfarchitecture Talk 4.1. :”Antitheatrical Prejudice: The Roman Ban on the Permanent Theater”

Yrd. Doc. Dr. Ufuk Soyöz // IKU

Fanfarchitecture Talk 3.2. :”Modern’i Modernleştirmek

Yrd. Doc. Dr. Hikmet Eldek Güner // IKU

 

Fanfarchitecture Talk 3.1 : Kültürpark’a Yeniden Bakmak

Öğr. Gör. Dr. Kalliopi AMYGDALOU // IYTE
Öğr. Gör. Dr. Işın CAN // IYTE
Yrd. Doç. Dr. Burkay PASİN // IEU

Fanfarchitecture Talk 2.3. : Audible Interior Spaces

Yrd. Doç. Dr. Konca ŞAHER // KHAS

FFanfarchitecture Talk 2.2. : Ödüllüler

Öğr. Gör. Dr. Can GÜNDÜZ // IYTE
Öğr. Gör. Dr. Ülkü İNCEKÖSE // IYTE
Yrd. Doç. Dr. Ebru YILMAZ // IYTE

Fanfarchitecture Talk 2.1. : Kuruluşundan 19 yy’a Smyrna

Doç. Dr. Deniz GÜNER // DEU