Programlar

Lisans

Mimarlık Lisans programı, sekiz yarıyıl süren bir programdır.Lisans programının yapısı, yaratıcı düşünmeyi teşvik ederek öğrencilere tasarım problemlerini analiz edebilme ve çözüm üretebilme yeteneğini kazandırma ve öğrencilerin gerekli teknik ve kuramsal bilgiyle donanımlarını sağlama amacına yönelik olarak şekillendirilmiştir.

Diğer mimarlık programlarında rastlanmayan bir özellik olarak, ilk iki yarıyıl boyunca, mimarlık ve şehir planlama öğrencileri, tasarım ve yapı derslerini beraber almaktadırlar. Ayrıca, yedinci dönemde her iki bölümün öğrencileri, büyük ölçekli kentsel tasarım problemlerini işbirliği yaparak çözebilmelerini sağlayan kentsel tasarım stüdyosuna girmektedirler. İki programın bu şekilde birleştirilmesi, yapılı çevreye dair yaklaşımlar arasındaki işlevsel ilişkiyi yansıtmakta ve mimarlar ile şehir plancıları arasında bilgi ve etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan ve Mimarlık Lisans derecelerini alan öğrenciler, UIA’ya (Union Internationale des Architectes) üye olan Türkiye Mimarlar Odasından, mimar lisansını almaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans

Mimarlık Lisans derecesine sahip adaylar için, Mimarlık Yüksek Lisans programı dört yarıyıl sürmektedir. Program, öğrencilere, mimarlık disiplinini değişik görüş açılarından inceleyebilme fırsatı sunmaktadır. Programın çalışma alanları, tasarımda biliş ve biliş çalışmaları, yapı fiziği (enerji etkin tasarım, aydınlatma, akustik), mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi, kinetik mimarlık(hareketli sistemler), mimarlıkta mesleki organizasyona dair ilkeler, proje ve yapım yönetimi, ve sürdürülebilir mimarlığı kapsamaktadır. Öğrenciler, kendilerinin yönlendirebileceği ileri düzeyde bir çalışma programını, belirlenmiş bir fakülte üyesinin danışmanlığı altında takip etmektedirler.

Öğrencilerden, Research Methods I, Thesis Research  ve araştırma alanı derslerinden biri (Introduction to Architectural Historiographie, Principles of Building Physics, Socio-Cultural Studies in Architecture,  ve ya Project Management) derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun ve danışmanları tarafından onaylanmış dört adet seçmeli ders almaları istenmektedir. Program sonunda hazırlanan ürün yazılı bir tezdir. Söz konusu programdan mezun olanların, çalışmalarına, akademik alanlarda devam etmeleri beklenmektedir.

Doktora

Mimarlık Doktora programı, söz konusu alanda Yüksek Lisans derecesine sahip olan adayları kabul etmektedir. Program adaylarının, ileri düzey mimari okumalarda belirli bir derecede uzmanlığa ve istisnai ilgiye sahip olması beklenmektedir. Programın iki yıllık ders sürecinde, öğrencilerden, Epistemological Foundations of Research  ve Research Methods II derslerinin yanı sıra, kendi çalışma alanlarına uygun olarak seçilmiş beş adet seçmeli dersi almaları istenmektedir. İkinci yılın sonunda öğrenciler, kendi çalışma alanlarına dair zorunlu ve ayrıntılı bir sınava tabi olacaklar ve inceleme jürisinin karşısında çalışmalarının savunmasını yapacaklardır. Program sonunda hazırlanan doktora tezinin inceleme jürisi tarafından onaylanması gerekmektedir.