Stajlar

Mimarlık lisans programında, mimarlık öğrencilerinin mesleki pratiğe dair yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olması acısından yaz stajları uygulaması söz konusudur.  Bu stajlar ölçüm, ofis ve şantiye olmak üzere altışar haftadan oluşan toplam üç dönemlik yaz stajı uygulamasını içerirler.

Ölçme Bilgisi ve Topoğrafya Stajı & Röleve Stajı

Bu stajlar birinci sınıf Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama öğrencileriyle beraber yapılırlar.
Ölçme Bilgisi ve Topoğrafya Stajının süresi 4 hafta (20 iş günü), Röleve Stajının süresi ise 2 hafta (10 iş günü) olup yeri ve zamanı her sene haziran ayı içerisinde tüm öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrencinin her iki stajdan da başarılı sayılması için, arazi ile atölye çalışmalarına devamının olması, atölye çalışması sonucunda hazırladığı tatbikat dosyasından geçer not alması ve röleve çizim çalışmalarını teslim etmesi gerekmektedir. ​Şartları sağlamayan öğrenci stajı gelecek yaz tekrarlar.

Şantiye Stajı

Bu stajı yapılması için ölçme bilgisi ve topoğrafya stajı ile röleve stajlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Şantiye stajı, üçer haftalık iki stajdan da oluşabilir. Bu üç haftalık stajlar yazın veya şubat tatillerinde yapılabilir. Öğrencilerin şantiye stajı ve büro stajını aynı yaz mevsiminde yapmaları mümkündür.

Büro Stajı

Büro stajı yapılabilmesi için diğer stajlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Staj süresi 30 iş gününden oluşur. Staj süresince öğrencilerin mimari büronun işleyişine katkıda bulunulmaları ve staj sonrasında staj defteri teslim etmeleri beklenmektedir.