XII. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

Meslek örgütümüzle eğitim kurumlarımızın ortak çalışma ortamında buluşmasını sağlama amacıyla ger­çekleştirilen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarının on ikincisi “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı ve Mimarlık Eğitimi” temasıyla 10-11 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenecektir. Mimarlığın ve mimarlık eğitiminin her yönüyle irdeleneceği, sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin aranacağı; mimarlık meslek ortamının yanı sıra tüm ilgili kesimlerin katkılarına açık olarak düzenlenen Kurultay’a katılımınızı bekleriz. Detaylı bilgi için https://mek12.iyte.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.