2022-2023 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Mimarlik Lisansüstü Programlari Mülakat Duyurusu

Lisansüstü programlara öğrenci alımına dair detaylar için https://lee.iyte.edu.tr/duyuru/2022-2023-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-icin-lisansustu-programlara-ogrenci-alim-ilani/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Mülakatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Yüksek Lisans Yüz Yüze Mülakat

Tarih: 27 Temmuz 2022

Saat: 09:15

Yer: Mimarlık Fakültesi E Blok – Z16

 

Yüksek Lisans Online Mülakat (Yabancı ve mazeretli adaylar için)

Tarih: 27 Temmuz 2022

Saat: 14:00

Online mülakat Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecek olup, bölüme geçerli mazeretlerini iletenler ve yabancı adaylar, toplantıya aşağıdaki linkten ulaşabilirler;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5Sqndz_EpzX4RGDbKbbRq640IRxgLAGokaRl7A74Y5o1%40thread.tacv2/1658842351899?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%22351d0f14-755f-40a9-aa3f-79415e59a1b6%22%7d

Mülakatının sırası aşağıdaki gibidir. Adaylar 14:00’ten itibaren aşağıdaki sırayla mülakata alınacaklardır.

1 GHAZALEH KOWSARI
2 HADİYYAH SHUAİBU
3 IBRAHIM SORIE KAMARA
4 THURA TUN MIN