CITY TALKS- IZMIR- YARIMADA sunumu gerçekleştirildi

“CITY TALKS” etkinliğinin ilk sunumu, 28.10.2020 tarihinde Ar.Gör.Yeliz Keskin, Ar.Gör.Zeynep Özçam ve Ar.Gör.Tuğçe Zeynep Baçnak’ın IZMIR- YARIMADA ile gerçekleştirildi.

Sunumun kaydına bu linkten erişebilirsiniz : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5d7cb821cd654f7ea2aed2285661077f%40thread.tacv2/1603895110167?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%22336d7ce1-12b5-41c5-9cf3-607296e550e9%22%7d