Gençler Yaratıcı Haritalamayla Tarihi İzmir’in Gizli Hazinelerini Ortaya Çıkarıyor

 

EHHUR Ufuk Avrupa AB Projesi, Dünya Mirası Gönüllüleri Girişimi İşbirliğiyle Uluslararası ve Ulusal Katılımcıları Bir Atölyede Buluşturuyor

2008’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı altında faaliyet gösteren Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV) Girişimi, Dünya Mirası Alanlarını korumak, sunmak ve tanıtmak için sınırların ötesindeki gençlerle ve yerel topluluklarla işbirliği yapmaktadır. İzmir Tarihi Liman Kenti Daire Başkanlığı’nın “Tarihi İzmir’in Geleceği için Sürdürülebilir Miras” projesi, genç gönüllülerin Tarihi Liman Kenti İzmir’le olan bağlarını yorumlama ve geliştirme konusunda katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Projede farklı disiplinlerden 7 uluslararası ve 7 ulusal katılımcı yer alıyor. WHV23-Sürdürülebilir Miras projesi kapsamında İzmir Tarihi Liman Kenti Daire Başkanlığı, 05 Eylül 2023 tarihinde Ufuk Avrupa Programı’nce desteklenen  EHHUR (EYES HEARTH HANDS Urban Revolution) Projesi İzmir Ekibi (TARKEM, Demir Enerji ve İYTE) ile iş birliği yaparak bir atölye düzenledi. İYTE ekibinden Prof. Dr. İpek Akpınar, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan hocalarımızın önderliğinde tüm gün sürecek bir atölye akışı hazırlandı.

Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan’ın  yaptığı “EHHUR Eyes Hearts Hands – Urban Revolution Projesi; Pilot Şehir 5 – İzmir; İnovasyon, Ticaret ve Kültür Merkezi” başlıklı sunumun devamında, TARKEM’den Mimar Ahu Sönmez’in rehberliğinde belirlenen güzergahta bir gezi gerçekleştirildi. Bu başlangıcın ardından İYTE lisansüstü öğrencilerinden Araştırma Görevlisi  Aysu Gürman, Yüksek Mimar Eylem Keskin ve Şehir Plancısı Aleyna Yorulmaz tarafından “Görünmeyenin İzini Sürmek: Yaratıcı Haritalamayla Kemeraltı – İzmir’i Ortaya Çıkarmak” başlıklı bir atölye yürütüldü. Atölye, yaratıcı ifadeyi, işbirlikçi hikaye anlatımını ve öznel deneyimler ile kolektif bakış açıları arasındaki ilişkinin daha derin anlaşılmasını teşvik etmeyi amaçlamıştır. İki adımdan oluşmuştur: (1) Kemeraltı’na yapılan bir gezi sırasında kişisel bilişsel haritalamanın yapılması ve (2) bireysel haritaların kolektif bir haritaya dönüştürülmesi. Sonuç olarak, bireyleri miras alanlarına bağlamada ve bir grup içindeki bakış açılarının çeşitliliğini kutlamada yaratıcı haritalamanın dönüştürücü potansiyelini ortaya koydu.