POST-DISASTER SEMINARS-3 2022-2023

Post-Disaster Seminars III kapsamında Poçolana Works, Kahramanmaraş Afet Sonrası Bir Katalizör Olarak Topluluk Merkezi Projesi’ni, afet sonrası yeniden inşa pratiklerini ve bu pratikler içinde doğal malzeme kullanımı ile kolektif inşa süreçlerini paylaşacaktır.

Mimar ve akademisyen Betül Ergün, mimar ve cam sanatçısı Ceren Yıldırım ve mimar ve seramik sanatçısı Mina Öner tarafından kurulan Poçolana Works, 2016’dan beri kentte ve kırsalda topraktan evler ve duvar resimleri üretmektedir.

31 Mayıs Çarşamba günü, 12.30’da başlayacak çevrimiçi etkinlik için tüm ilgilileri Digital Conference Hall’a bekleriz.

MS Teams katılım linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a032aeacdaa8b4b248a3503e723a9c5ab%40thread.tacv2/1684847518810?context=%7b%22Tid%22%3a%220f12a35c-45f6-462f-bfa1-0992ccd85ff7%22%2c%22Oid%22%3a%2228926c1d-ded7-48f7-a480-f98d339366a1%22%7d